Fakta

Tjänster

SERVIGAS 1

Underhåll

Välj säkerhet! Air Liquide tar hand om det förebyggande underhållet av din gasdistributionsutrustning

Skicka förfrågan

SERVIGAS 1 - förebyggande underhållet av din gasdistributionsutrustning

DINA BEHOV

Du vill att din centralgasanläggning ska vara effektiv och pålitlig :

- Garantera säkerheten.

- Ge kontroll över underhållskostnaderna.

- Säkerställa överensstämmelse med myndighetskrav.

VÅRT ERBJUDANDE

SERVIGAS 1 omfattar förebyggande underhåll för gasrelaterad utrustning som ägs av kunden.

FÖRDELAR

Förebyggande underhåll, som utförs av specialister enligt tillverkarens riktlinjer.
Årlig inspektion, som dokumenteras i en skriftlig rapport.
Täthetsprovning.

UTRUSTNING

Gasdistributionsutrustning, såsom centralgasanläggningar eller rörsystem.

ANSVARSFRISKRIVNING

Air Liquide förbehåller sig rätten att vidta alla nödvändiga ändringar till ovan nämnda specifikationer utan föregående meddelande.

Vänta......