ALIGAL FREEZE 2 FLYTANDE |

ALIGAL FREEZE 2 FLYTANDE |

REF. I5108RG

CO2 ≥ 99 %

Gasemballage: Flytande
Storlek: -

Mer om ALIGAL FREEZE 2 FLYTANDE | REF. I5108RG

ALIGAL är Air Liquides gaser för livsmedelsindustrin

Storlek

-

Molekylvikt

44.01 g/mol

Relativ densitet, gas

1,52 (luft=1)

N° CAS

124-38-9

Andra komponenter (ppm-v)

CO ≤ 10
CnHm ≤ 50
NVOC (olja och fetter) ≤ 5
Syrarest (JECFA) **
Reducerande ämnen, fosfor och Hydrogensulfid **

Ytterligare information

Icke-flyktiga organiska restsubstanser (olja & fett) ≤ 5 ppm-w
Surhetsgrad: skall klara test
Reducerande ämnen, hydrogenfosfid & hydrogensulfid: skall klara test
S totalt ≤ 0,5 ppm-v
Produkten uppfyller E290 specifikationerna och i produktions- samt leveranskedjan följs HACCP principen.
Produkten flytande CO2 som används för fyllning i flaska och paket uppfyller specifikationerna i ISBT*
(*) ISBT = International Society of Beverage Technologists

Lukt

Luktfri

Färg

färglös

 • safety

 • Personligt skydd: Sörj för tillräcklig ventilation.

 • Risker: Kan orsaka kvävning i höga koncentrationer

 • Explosionsområde: icke brännbar


 • transportation

 • Transportinformation: Kylda gaser

 • Officiell transportbenämning: Koldioxid, kyld, flytande

 • UN-nummer: 2187

 • ADR/RID: 2

 • Klassificeringskod: 3A

 • ADR

ALIGAL™ FREEZE 2 FLYTANDE

Mer om ALIGAL™ FREEZE 2 FLYTANDE

ALIGAL är Air Liquides gaser för livsmedelsindustrin