1. Inledning

  1. Air Liquide Gas AB (nedan Air Liquide) driver kundportalen MyGas (nedan Portalen), där man kan registrera en kundprofil och därigenom få åtkomst till online-beställning av flaskor, fakturor, ingångna avtal, och kontakta Air Liquides fackmän, m.m.

  2. Portalen riktar sig enbart till icke-konsumenter/näringsidkare, men eftersom du registrerar dig med dina personuppgifter i samband med att du registrerar en användarprofil för det företags, offentliga organs eller motsvarandes räkning där du är anställd, gäller föreliggande villkor (nedan Villkoren) användning med avseende på hanteringen av dina personuppgifter.

 2. Samtycke

  1. Genom att du registrerar dig på och fortsätter att använda Portalen och accepterar Villkoren, lämnar du ditt samtycke till att dina personuppgifter hanteras enligt den närmare redogörelse som återfinns i Villkoren.

  2. Vi uppmanar dig att läsa igenom Villkoren och till att skriva ut och spara dem.

 3. Om Air Liquide

  1. Ansvarig för de uppgifter vi samlar in om dig:

Air Liquide Gas AB

Box 2911

SE-212 09 Malmö

 

Organisationsnr: 556019-3764

 

Tel: +46 40 38 10 00
E-postadress: info.sweden@airliquide.com

 1. Personuppgifter i anslutning till registrering av användarprofil

  1. När du registrerar en användarprofil på Portalen registrerar Air Liquide en rad uppgifter om dig som person.

  2. Vill du inte lämna dessa uppgifter till Air Liquide kan du inte registrera någon användarprofil.

  3. Följande uppgifter krävs för att kunna registrera en användarprofil: för- och efternamn, e-postadress och mobilnummer. Dessutom kan du till din användarprofil ladda upp en bild av dig själv, uppge din befattning och bransch samt dina intresseområden, t.ex. om du är intresserad av vissa förmånserbjudanden, nyheter om aktuella seminarier eller produktnyheter. Vidare kan man dessutom under Kontakta oss dessutom fylla i ett kontaktformulär. Portalen gör det också möjligt att använda våra community/forum för att ställa branschrelevanta frågor.

  4. Air Liquide registrerar likaså om du har godkänt våra allmänna villkor för att använda Portalen och Villkoren.

  5. De uppgifter du anger kan inte ses av andra än Air Liquides anställda.

 2. Teknisk information och cookies

  1. I samband med varje besök på Portalen registreras vilken IP-adress som används. Din IP-adress är adressen för den dator du använder för att besöka Portalen. IP-adressen registreras för att säkerställa att Air Liquide alltid kan hitta tillbaka till den dator som används om det skulle förekomma missbruk eller något olagligt i anslutning till besök på Portalen.

  2. Vidare använder Portalen cookies. En cookie är en liten fil som sparas på din dator och innehåller en identifiering av datorn gentemot Air Liquide. Filen innehåller inte i sig själv några personuppgifter om dig, men används av Air Liquide för att skapa en så bra användarupplevelse som möjligt, bland annat information som är bättre riktad till dig, information om plats för att kunna hänvisa dig till närmaste Air Liquide- agent så att Portalen ska komma ihåg ditt användarnamn, för att förbättra din användarupplevelse på Portalen och för statistikändamål och mätning av våra tjänster.

  3. Cookies kan stängas av eller tas bort med hjälp av verktyg som finns i de flesta webbläsare. Olika webbläsare erbjuder olika sätt för att stänga av möjligheten att spara cookies, men om man avvisar cookies eller annan liknande teknik kan det innebära att man inte kan använda vissa funktioner och verktyg på vår webbplats. Man kan också bli ombedd att skriva in sin inloggningskod oftare under ett besök på Portalen. Mer information om hur man kan blockera, radera eller stänga av cookies hittar du i din webbläsares Hjälp-avsnitt.

 3. Syfte

  1. Syftet med Air Liquides bearbetning av den information som tas upp under punkt 4 och 5:

 • att på ett bra och ändamålsenligt sätt hantera och administrera din koppling till Portalen och till denna knutna erbjudanden och tjänster,

 • att skicka dig information om produkter och servicetjänster som är anpassade efter dina intressen och grundas på dina önskemål,

 • att anpassa, utvärdera och förbättra Portalen, däribland dess innehåll,

 • att leverera varor, tjänster och erbjudanden som du har bett om, däribland att ge dig möjlighet att hantera dina köp hos och avtal med Air Liquide och få kontakt med våra fackmän,

 • att erbjuda dig relevant support om tekniska problem skulle uppstå samt

 
 • att analysera och samla statistik över din användning av Portalen i syfte att optimera din användarupplevelse.

 1. Vidarebefordran

  1. Air Liquide vidarebefordrar bara personuppgifter i den omfattning som anges i Villkoren. Dessutom förekommer inte vidarebefordran av personuppgifter utöver till den databearbetare Air Liquide använder sig av, se punkt 9.

  2. Air Liquide förbehåller sig rätt att vidarebefordra dina personuppgifter på grundval av anmodan från offentlig myndighet, däribland polis och rättsväsende, och i fall då Air Liquide enligt gällande rätt är skyldigt att göra det.

  3. Air Liquide kan vidarebefordra dina personuppgifter till andra företag i Air Liquide-koncernen. I så fall har Air Liquide ingått erforderliga databearbetnings- och överföringsavtal om dina personuppgifter överförs till Air Liquide-företag utanför EES.

 2. Kännedom och rättelse

  1. Innehåller dina uppgifter faktafel eller om de är ofullständiga med avseende på de syften för vilka Air Liquide bearbetar dem, kan du begära att få dem ändrade, raderade eller blockerade, i den mån du inte själv kan göra en sådan uppdatering av dina personuppgifter.

  2. Vidare har du rätt att bestrida att dina personuppgifter registreras. Likaså har du rätt att få kännedom om vilka uppgifter Air Liquide har registrerat om dig. Vill du bestrida eller bara få kännedom om vilka uppgifter som registrerats, ber vi dig kontakta Air Liquide via de uppgifter som finns i punkt 3, så besvarar vi din förfrågan så snart som möjligt. Air Liquide förbehåller sig emellertid rätt att bara besvara förfrågningar för att få kännedom om det har gått mer än sex månader sedan du senast frågade om samma sak.

 3. Databearbetare

  1. Air Liquide använder sig av externa företag för att sköta den tekniska driften av Portalen, däribland att stå värd för den. Dessa företag bearbetar data som Air Liquide bär dataansvar för.

  2. Databearbetarna har vidtagit erforderliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra att personuppgifter av försumlighet eller obehörigen förstörs, går förlorade eller skadas och att obehöriga får kännedom om dem, de missbrukas eller i övrigt bearbetas i strid med personuppgiftslagen.

 4. Radering av personuppgifter

  1. Du kan när som helst radera din användarprofil.

  2. När din profil raderas, raderas också de personuppgifter Air Liquide har registrerat om dig, men Air Liquide kan av redovisnings- och skatteskäl vara skyldigt att spara vissa personuppgifter i upp till fem år efter raderingen. Men din användarprofil är inte tillgänglig, varken för dig eller andra användare. Inlägg på våra community/forum m.m. kan emellertid finnas tillgängliga efter att din profil har raderats.

 5. Ändring av villkor för personuppgifter

  1. Villkoren kan ändras efter 30 dagars förvarning.

  2. Om Air Liquide ändrar i Villkoren informeras du om det nästa gång du använder Portalen.  

  3. Kan du inte acceptera de reviderade villkoren kan du inte fortsätta att använda Portalen och din användarprofil kommer att raderas.

 

Vänta......