Air Liquide tar hand om det förebyggande underhållet av din gasdistributionsutrustning

Servigas 1 | myGAS | Air Liquide

DINA BEHOV

Du vill att din centralgasanläggning ska vara effektiv och pålitlig :

  • Garantera säkerheten.

  • Ge kontroll över underhållskostnaderna.

  • Säkerställa överensstämmelse med myndighetskrav.

VÅRT ERBJUDANDE

SERVIGAS 1 omfattar förebyggande underhåll för gasrelaterad utrustning som ägs av kunden.

FÖRDELAR

  • Förebyggande underhåll, som utförs av specialister enligt tillverkarens riktlinjer.
  • Årlig inspektion, som dokumenteras i en skriftlig rapport.
  • Täthetsprovning.

UTRUSTNING

Gasdistributionsutrustning, såsom centralgasanläggningar eller rörsystem.

GENERELL INFORMATION

Våra produktlösningar kan beställas som standard eller skräddarsys efter dina behov.

 

Vänta......