Underhåll | myGAS | Air Liquide

Förebyggande underhåll & reparationer

Air Liquide erbjuder regelbunden översyn av gassystem och gasförbrukande eller gasgenererande utrustning för att kontrollera att kvaliteten samt kraven på driftsäkerhet, täthet och en säker arbetsmiljö är uppfyllda. Dessa tjänster erbjuds normalt inom ramen för ett serviceavtal. I ett sådant avtal kan även hjälp med reparationsarbete ingå.

Kontroll och provning

Air Liquide kan hjälpa dig med tryckprovning och läcksökning av ditt gassystem. Vid behov utförs även en analys av gasen, t ex vid förbrukningsstället, för att kontrollera att systemet, på grund av läckage eller diffusion, inte genererar föroreningar som kan vara störande för processen. 

LÄS MER OM DE TYPER AV UNDERHÅLL VI ANBJUDAR HÄR

Vänta......