Air Liquides Säkerhetsutbildning
Basutbildning i gashantering | elearning | myGAS | Air Liquide
Air Liquides säkerhetsutbildning innehåller det viktigaste du bör veta när du hanterar gaser i din dagliga verksamhet.

Basutbildning i gashantering

Målet med Air Liquides e-learning i gashantering är att deltagarna efter utbildningen ska känna sig trygga när de hanterar gaser.

  • Utbildningen görs online och kräver därför bara tillgång till en dator.
  • Användarna kan starta och pausa så ofta som behövs, så att utbildningen kan göras när det passar deltagaren.
  • Priset är flexibelt och beror på hur många personer i ditt företag du tycker att e-learning är relevant för och huruvida du vill ha abonnemang eller inte.
  • Det är möjligt att skapa en intern administratör på ditt företag så att du enkelt kan se vilka som har startat, avbrutit eller fullföljt sin utbildning.
  • Varje registrerad användare som avslutar utbildningen kommer att få ett diplom.

Utbildningen omfattar tre moduler och innehållet i modulerna är utarbetat i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

  1. Inkoppling av gasflaska
  2. Hantering och förvaring
  3. Gas och säkerhet
Air Liquides online säkerhetsutbildning erbjuder en effektiv lösning för ditt företag och dina anställda när det gäller att förvärva och behålla den kunskapsnivå som krävs för gaser, deras hantering och risker.