Leverans till förbrukningsställe| myGAS | Air Liquide

DINA BEHOV

Du använder gaser i din verksamhet och vill att dina medarbetare arbetar under säkra arbetsförhållanden utan några olägliga avbrott och utan att spilla tid på improduktiva aktiviteter.

VÅRT ERBJUDANDE

Med vårt utbud av tjänster för UTÖKAD LEVERANS får du tillgång till vår kompletta leveransservice, när de logistiska kraven överstiger den normala leveransservicen.
Tjänsten LEVERANS TILL FÖRBRUKNINGSSTÄLLE är en del av tjänsten UTÖKAD LEVERANS. Tjänsten innebär att flaskorna då de levererats transporteras, enligt kundens önskemål, från lossningsplatsen till den plats där gasen används.

FÖRDELAR

  • Flaskorna levereras till den plats i kundens anläggning där de ska användas.
  • Flaskorna transporteras på ett säkert sätt, med lämplig utrustning och enligt gällande föreskrifter.
  • Returflaskorna hämtas från användningsstället.

GENERELL INFORMATION

Våra produktlösningar kan beställas som standard eller skräddarsys efter dina behov.

IMPLEMENTATION PREREQUISITES

Kontroll av Air Liquide att alla användningsställen är säkra och kan nås.

 

Vänta......