Gas Cylinder Handling| myGAS | Air Liquide

DINA BEHOV

Du använder gaser i din verksamhet och vill att dina medarbetare arbetar under säkra arbetsförhållanden utan några olägliga avbrott och utan att spilla tid på improduktiva aktiviteter.

VÅRT ERBJUDANDE

Med vårt utbud av tjänster för UTÖKAD LEVERANS får du tillgång till vår kompletta leveransservice, när de logistiska kraven överstiger den normala leveransservicen. Tjänsten HANTERING AV FLASKA är en del av tjänsten UTÖKAD LEVERANS.
Air Liquides chaufförer levererar fulla flaskor och tar med sig returflaskorna.

FÖRDELAR

  • De fulla flaskorna lyfts ut ur leveranskorgarna.
  • Flaskorna transporteras till ett gasskåp eller gaslager.
  • Flaskorna placeras på ett säkert sätt och förankras enligt föreskrifterna.
  • Returflaskorna hämtas från gasskåp eller gaslager.

GENERELL INFORMATION

Våra produktlösningar kan beställas som standard eller skräddarsys efter dina behov.

 

Vänta......