Autosupply Cylinder| myGAS | Air Liquide

DINA BEHOV

Du använder flaskgaser i din verksamhet och vill att dina medarbetare arbetar under säkra arbetsförhållanden och utan några olägliga avbrott. Utöver detta vill du optimera hanteringen av gasleveranserna och ha fullständig kontroll över gasförbrukningen.

VÅRT ERBJUDANDE

Med tjänsten AUTOSUPPLY sköter Air Liquide hela hanteringen av flaskgasleveransen med hjälp av fjärrövervakning.

FÖRDELAR

  • Leveranshantering via fjärrövervakning: Air Liquide tar hand om beställningen och leveransen av gasen. 
  • Anslutning: Flaska eller paket ansluts till gasdistributionsutrustningen, enligt särskilda föreskrifter.
  • Förebyggande och avhjälpande underhåll av fjärrövervakningsutrustning, som utförs av specialister.

IMPLEMENTATION PREREQUISITE

Om utrustningen ägs av kunden måste det finnas en plan för regelbundet underhåll. Air Liquide kan för detta ändamål erbjuda underhållsavtal som är anpassade till dina behov.

UTRUSTNING

Gasdistributionsutrustning, såsom flaskcentraler, som tillhör kunden.

GENERELL INFORMATION

Våra produktlösningar kan beställas som standard eller skräddarsys efter dina behov.

 

Vänta......