Leveransövervakning | myGAS | Air Liquide

LEVERANSÖVERVAKNING

Genom ett datoriserat fjärrövervakningssystem, Teleflo, kan Air Liquide fjärrövervaka tanknivå eller flasktryck hos dig via telenätet. När tanknivån eller flasktrycket sjunkit till en viss lägsta nivå, levereras gas direkt – du behöver varken övervaka eller beställa.

SPECIALLEVERANSER

Det finns flera alternativ till traditionella gasleveranser. Med utgångspunkt från din verksamhet utvecklar Air Liquide skräddarsydda lösningar för leveranssystem och leveransrutiner. Vid behov kan vi även erbjuda akutleveranser.

LÄS MER OM VILKA LÖSNINGAR VI HAR ATT ERBJUDA NEDAN:

 

tjanster/leveransovervakning
Vänta......