Flaskspårning | myGAS | Air Liquide

StelioTM - spårbarhet i din egen verksamhet

Air Liquide erbjuder dig även tjänsten StelioTM, ett tillförlitligt och effektivt verktyg för spårbarhet inom din egen verksamhet. Tjänsten riktar sig till dig som har interna behov av att veta var dina gasflaskor befinner sig, har externa krav på spårbarhet eller helt enkelt önskar en effektivare gasflaskhantering med hänsyn till säkerhet, kvalitet, ekonomi och logistik.

med Stelio™ - spårbarhet och flaskstyrning i din egen verksamhet

  • minskar du driftskostnaderna och effektiviserar gashanteringen. Lagret anpassas efter gasförbrukningen och du beställer de kvantiteter som motsvarar dina behov. Du informeras om produkternas utgångsdatum och gasförlusterna kan minimeras.
  • förbättrar du säkerheten. Spårbarheten förenklas och blir säkrare. Risken för avbrott i gasförsörjningen minimeras. 
  • förbättrar du kvaliteten. Uppfyller inte produkterna dina kvalitetskrav kan de avvisas vid leverans. Risken för mänskliga fel minimeras.
  • ökar du tryggheten. Lagerstyrning och optimering av flasksaldon förenklas. Antalet försvunna flaskor minimeras. Detaljerade rapporter och analyser erhålls. Interna regler och rutiner uppfylls.

du får också

  • aktuellt lagersaldo, rotationshastigheten på dina gasflaskor och ger besked när minsta lagernivå uppnås.
  • hjälper dig fördela gasflaskor till avdelningar, informerar om saldo och gasförbrukning per avdelning samt lokaliserar snabbt flaskor vid en eventuell återkallning.
  • förenklar och effektiviserar den fysiska inventeringen. Du påminns om gasflaskor som snart passerar utgångsdatum och kan enkelt lokalisera dem.
  • förenklar gasbeställningen och ger dig möjlighet till kvalitetskontroll vid leverans. Även flaskbyten mellan avdelningar och andra externa enheter kan registreras.

Läs mer om vårt gasflaskspårningssystem här

 

Vänta......