En genomgång av din verksamhet med syfte att effektivisera gasförbrukningen

Gasrevision| myGAS | Air Liquide

DINA BEHOV

Du använder gas, gasformigt eller flytande, i din verksamhet och önskar hantera och använda gasen i gasprocesserna på bästa möjliga sätt vad gäller ekonomi, effektivitet, kvalitet, miljö och säkerhet.

VÅRT ERBJUDANDE

Air Liquide har lång och gedigen erfarenhet inom gasprocesser och hantering av gas. Med tjänsten GASREVISION erhåller du en visuell granskning av din verksamhet gällande logistik, gasförsörjningssystem och gasutrustning. Syftet är att kartlägga de faktiska förhållandena för att därefter kunna föreslå förbättringar i form av kostnadsbesparingar, förbättrad miljö, ökad kvalitet och säkerhet. Revisionen görs i sin helhet i samarbete med medarbetare från din verksamhet.

FÖRDELAR

  • Logistik: Optimering av flask- och tankpark för bästa prestanda.
  • Centrala gasförsörjningssystem:Kontroll av prestanda, miljö, kvalitet och säkerhet.
  • Gasval: Genomgång av alla gaser ingående i gasprocessen, speciellt inom svets och skär, för att kunna rekommendera alternativa gaser.
  • Gasutrustning: Varje enskild gasförbrukande utrustning dokumenteras.
  • Revisionsrapport: Dokumentation inklusive rekommendationer om åtgärder för effektivare och säkrare gashantering.

UTRUSTNING

Industriell gasutrustning , tillhörande gasdistributionsnät samt gaser.

GENERELL INFORMATION

Våra produktlösningar kan beställas som standard eller skräddarsys efter dina behov.

 

Vänta......