Överlåt analysen till oss och du garanteras regelbunden dokumentation av din gaskvalitet

Analys| myGAS | Air Liquide

DINA BEHOV

I din verksamhet används gas som regelbundet måste analyseras. Du önskar därför säkerställa ett korrekt genomförande av dessa analyser.

VÅRT ERBJUDANDE

Att vid fastställda mätpunkter i era rörsystem regelbundet, eller på begäran, utföra analys av specificerade gasslag. Att via provtagning i flaska, regelbundet, eller på begäran, utföra analys av specifiserade gasslag vid Air Liquides laboratorium.

FÖRDELAR

  • Analyserna utförs av specialister enligt tillverkarens riktlinjer.
  • Analyserna sker regelbundet enligt avtal eller på begäran, och i enlighet med din verksamhets behov.
  • Analyserna utförs vid Air Liquides laboratorium eller eventuellt, efter avtal, hos kund vid point of use.
  • Analyserna sker regelbundet enligt avtal eller på begäran, och i enlighet med din verksamhets behov.
  • Efter varje analystillfälle erhålles analysprotokoll.

GENERELL INFORMATION

Våra produktlösningar kan beställas som standard eller skräddarsys efter dina behov.

 

Vänta......