Expertis| myGAS | Air Liquide

Process- och teknikutveckling

Air Liquide-koncernen har verksamhet i ett 70-tal länder och mångårig erfarenhet av gaser och gasteknik. Inom Air Liquide Gas AB i Sverige förfogar vi därmed idag över en unik kunskapsbank, något som kan bli en resurs även för dig som är kund.

Utifrån dina önskemål står vi till tjänst med tekniska samarbeten, huvudsakligen i projektform, där vi med gasteknikens hjälp åstadkommer ett visst resultat i en process eller i den färdiga produkten. Syftet kan vara att utveckla en helt ny process eller att förbättra en befintlig.

Konsultation

Air Liquide erbjuder rådgivning i tekniska frågor kring gasanvändning; kort och tillfällig eller mera omfattande och långvarig – det är ditt behov som styr. Konsultinsatsen kan handla om val av gas, inställning av parametrar i syfte att optimera processerna eller om val av gassystem och systemkomponenter. Air Liquide kan också ge utbildning till berörd personal. En annan värdefull tjänst är vår Gasrevision®, där vi går igenom din verksamhet för att, med hjälp av gas och gasteknik, åstadkomma ekonomiska och produktionsmässiga förbättringar.

Utbildning

Vi erbjuder allmänna kurser i gassäkerhet och gashantering eller kundspecifika kurser, helt anpassade efter dina önskemål. Kurserna genomförs vanligen i grupp, men kan också ske i form av undervisning av enskilda personer, t ex inför en specifik arbetsuppgift. Läs mer om säkerhetsutbildning här.

Projektering

Air Liquide utför projektering av gassystem för allt från gaser av industrikvalitet till högrena gaser. Vi projekterar även system för flytande gaser, liksom anläggningar för produktion av gaser i direkt anslutning till den plats där gaserna ska användas.

Installation

Det är av yttersta vikt att en gasinstallation utförs av specialister med hög kompetens. Genom att låta Air Liquide ansvara för installationen undviker du kostsamma driftavbrott och läckage som dessutom kan äventyra arbetsplatsens säkerhet.

Analystjänster

Air Liquide gör provtagningar av gaser och gasblandningar vid gaskällan, i gassystemet eller vid förbrukningspunkten för att bestämma gasens kvalitet och sammansättning. För dessa tjänster tillhandahåller vi preparerade provtagningsenheter. Dessutom kan kontroll och kalibrering av flödesmätare och regulatorer ingå i dessa tjänster.  Läs mer om analys här.

ÖVRIGA OMRÅDEN VI erbjudar VÅR EXPERTISE

Vänta......