Tjänster| myGAS | Air Liquide

Vi kan erbjuda en mängd intressanta tjänster som ger dig ökad säkerhet, höjd effektivitet och förbättrad lönsamhet. Gasanvändning är ofta komplex och kräver specialkunskaper. Genom att låta Air Liquide ta hand om delar av, eller den totala hanteringen av, din gasverksamhet får du mer frihet att koncentrera dig på din kärnverksamhet.

VI ÄR MER ÄN BARA DIN GASLEVERANTÖR

Vårt mål är att optimera gasanvändningen och tillhandahålla innovativa lösningar. Men det är först då vi kombinerar vårt gaskunnande med ditt processkunnande som vi kan komma fram till de riktigt effektiva lösningarna. Vi vill därför gärna lära känna din verksamhet för att därefter öreslå lämpliga insatser med hänsyn till just dina behov. Vi erbjuder ett antal intressanta tjänster för dig som använder gaser i din verksamhet. Du kan välja mellan enstaka, färdiga tjänster och skräddarsydda helhetslösningar.

Läs mer om de tjänster vi kan erbjuda:

Vänta......