Leveransövervakning

Genom ett datoriserat fjärrövervakningssystem, Teleflo, kan Air Liquide fjärrövervaka tanknivå eller flasktryck hos dig via telenätet. När tanknivån eller flasktrycket sjunkit till en viss lägsta nivå, levereras gas direkt – du behöver varken övervaka eller beställa.

Specialleveranser

Det finns flera alternativ till traditionella gasleveranser. Med utgångspunkt från din verksamhet utvecklar Air Liquide skräddarsydda lösningar för leveranssystem och leveransrutiner. Vid behov kan vi även erbjuda akutleveranser. 

Fakta

Tjänster

Anslutning av flaskor

Leveranstjänster

Lösning för leverans och hantering av flaskgaser

Skicka förfrågan

Fakta

Tjänster

Autosupply

Leveranstjänster

Paketlösning för leverans och hantering av gas

Skicka förfrågan

Fakta

Tjänster

Hantering av flaska

Leveranstjänster

Lösning för leverans och hantering av flaskgaser

Skicka förfrågan

Fakta

Tjänster

Leverans till förbrukningsställe

Leveranstjänster

Lösning för leverans och hantering av flaskgaser

Skicka förfrågan

 
Vänta......