Underhåll

Förebyggande underhåll & reparationer

Air Liquide erbjuder regelbunden översyn av gassystem och gasförbrukande eller gasgenererande utrustning för att kontrollera att kvaliteten samt kraven på driftsäkerhet, täthet och en säker arbetsmiljö är uppfyllda. Dessa tjänster erbjuds normalt inom ramen för ett serviceavtal. I ett sådant avtal kan även hjälp med reparationsarbete ingå.

Kontroll och provning

Air Liquide kan hjälpa dig med tryckprovning och läcksökning av ditt gassystem. Vid behov utförs även en analys av gasen, t ex vid förbrukningsstället, för att kontrollera att systemet, på grund av läckage eller diffusion, inte genererar föroreningar som kan vara störande för processen. 

Fakta

Tjänster

Gasgenerator Underhållsavtal

Underhåll

Välj säkerhet! Air Liquide tar hand om det förebyggande underhållet av din gasgenerator

Skicka förfrågan

Fakta

Tjänster

SERVIGAS 1

Underhåll

Välj säkerhet! Air Liquide tar hand om det förebyggande underhållet av din gasdistributionsutrustning

Skicka förfrågan

 
Vänta......