Fakta

Tjänster

Säkerhetsutbildning

Expertis

Främja kompetensutveckling

Skicka förfrågan

Säkerhetsutbildning

DINA BEHOV

Du använder gas i din verksamhet och vill att dina medarbetare ska arbeta under säkra arbetsförhållanden. Låt dem lära sig mer om gasanvändning, eventuella risker, hur man undviker dem och hur man ska agera vid en olycka.

VÅRT ERBJUDANDE

UTBILDNINGARNA i gas och säkerhet vänder sig till alla de som praktiskt använder eller kommer i kontakt med gas i sitt arbete. Utbildningarna erbjuder skräddarsydd kunskap och kompetens och förebygger risker som hör samman med gasanvändning.

FÖRDELAR

Med våra anpassade utbildningar ökar medvetandet hos dina medarbetare så att de arbetar på ett säkert sätt med gasen. Därmed kan tillbud och olyckor undvikas.
Vi analyserar dina behov, tar hänsyn till din verksamhet och dina medarbetares kunskapsnivå. Därefter skräddarsyr vi din utbildning.
Vi erbjuder kunniga utbildare och anpassat utbildningsmaterial.
Efter genomgången utbildning erhåller kursdeltagarna utbildningscertifikat.

ANSVARSFRISKRIVNING

Air Liquide förbehåller sig rätten att vidta alla nödvändiga ändringar till ovan nämnda specifikationer utan föregående meddelande.

Vänta......