Fakta

Tjänster

Gasgenerator Underhållsavtal

Underhåll

Välj säkerhet! Air Liquide tar hand om det förebyggande underhållet av din gasgenerator

Skicka förfrågan

Gasgenerator underhållsavtal

DINA BEHOV

Du vill att din gasgenerator ska vara effektiv och pålitlig år efter år. Detta för att:

- Garantera en säker och problemfri drift.

- Få kontroll över underhållskostnaderna och därmed en lönsam utrustning.

- Säkerställa myndighetskrav.

- Uppnå en säker arbetsmiljö.

VÅRT ERBJUDANDE

Ett underhållsavtal som omfattar förebyggande underhåll av kundägda gasgeneratorer.

FÖRDELAR

Förebyggande underhåll, som utförs av specialister och enligt tillverkarens riktlinjer.
Säkerställa gaskvalitet.
Säkerställa långvarig livstid.
Regelbunden funktions- och säkerhetskontroll.
Årlig inspektion.
Skriftlig servicerapport.
24 timmars service.

UTRUSTNING

Kundägda gasgeneratorer, filtrering och tryckluftstorkar.

ANSVARSFRISKRIVNING

Air Liquide förbehåller sig rätten att vidta alla nödvändiga ändringar till ovan nämnda specifikationer utan föregående meddelande.

Vänta......