Fakta

Tjänster

Analysis

Expertis

Överlåt analysen till oss och du garanteras regelbunden dokumentation av din gaskvalitet

Skicka förfrågan

Analys

DINA BEHOV

I din verksamhet används gas som regelbundet måste analyseras. Du önskar därför säkerställa ett korrekt genomförande av dessa analyser.

VÅRT ERBJUDANDE

Att vid fastställda mätpunkter i era rörsystem regelbundet, eller på begäran, utföra analys av specificerade gasslag. Att via provtagning i flaska, regelbundet, eller på begäran, utföra analys av specifiserade gasslag vid Air Liquides laboratorium.

FÖRDELAR

Analyserna utförs av specialister enligt tillverkarens riktlinjer.Analyserna sker regelbundet enligt avtal eller på begäran, och i enlighet med din verksamhets behov.Analyserna utförs vid Air Liquides laboratorium eller eventuellt, efter avtal, hos kund vid point of use.
Analyserna sker regelbundet enligt avtal eller på begäran, och i enlighet med din verksamhets behov.
Efter varje analystillfälle erhålles analysprotokoll.

ANSVARSFRISKRIVNING

Air Liquide förbehåller sig rätten att vidta alla nödvändiga ändringar till ovan nämnda specifikationer utan föregående meddelande.

Vänta......