Skapande av offertförfrågan ger dig som Air Liquide kund ett juridiskt bindande dokument med överenskommelsen mellan dig och Air Liquide. Dokumentet kommer att redogöra för de gällande villkoren. Genom att lägga till produkter startar en offertprocess vilken resulterar i ett avtalsförslag med priser, villkor etc, vilket sedan kan signeras elektroniskt.
Klicka nedan för att lägga till produkt till offert
Lägg till artikel
Vänta......