Smidig utbildning med e-learning
Basutbildning i gashantering | elearning | myGAS | Air Liquide
Air Liquides e-learning innehåller det viktigaste du bör veta när du hanterar gaser i din dagliga verksamhet. Utbildningen omfattar tre moduler och är enkel och pedagogisk.

Trygg och effektiv gashantering

Målet med Air Liquides e-learning i gashantering är att deltagarna efter utbildningen ska känna sig trygga när de hanterar gaser. Därmed säkerställs såväl den personliga säkerheten som säkerheten i verksamheten.

  • De tre modulerna ger deltagarna grundläggande kunskaper om gasers egenskaper och hur man praktiskt hanterar gaser.
  • Varje modul ger en noggrann genomgång av respektive område. Innehållet varvas med övningar och kunskapsfrågor. 
  • E-learningen görs individuellt när det passar deltagaren. När som helst kan utbildningen pausas och deltagaren kan fortsätta på samma ställe vid ett senare tillfälle.

MODUL 1

Inkoppling av gasflaska

Lär dig hur du på ett säkert sätt kopplar in en gasflaska, monterar en regulator och väljer slang.

Lär dig också mer om gasernas olika egenskaper och märkningen på gasflaskor.

MODUL 2

Hantering och förvaring

Lär dig vilka krav myndigheterna ställer när det gäller förvaring och hantering av gasflaskor.

Lär dig också vilka regler som gäller för egenkontroll (”Gula kortet”) och skyltar samt vad som ingår i en gasföreståndares ansvar.

 

MODUL 3

Gas och säkerhet

En fördjupad genomgång av gasers egenskaper.

Lär dig mer om riskerna och hur du gör för att arbeta på säkrast möjliga sätt.

Mer information: