Förbättringar för dig!

Nu är det ännu enklare att göra det du gör oftast

  • Du får bättre överblick direkt när du loggar in. 
  • Den allra viktigaste informationen på samma ställe 
  • Nu kan du kontakta oss om fakturor, beställningar, reklamationer och annat samt följa dialogen direkt i portalen!
  • Alla de andra fördelarna med portalen som du redan är bekant med finns fortfarande kvar!

Du kan tjuvkika på förbättringarna här:

Vänta......