Specialgasblandningar
Air Liquide är känd som en världsledande producent av kalibreringsgaser inom R&A och levererar blandningar som uppfyller högt ställda krav i ett brett spektrum inom mät- och processkontroll

Vad erbjuder Air Liquide?

 

Oavsett om du arbetar i ett analyslaboratorium, på ett universitet eller vid ett forskningscenter kan vi leverera en skräddarsydd gasblandning för alla dina specifika forskningsprojekt.
Med flera produktionscentra i Norden och Europa är möjligheterna för Air Liquide att tillgodose dina förväntningar mycket stora.

Vi ger dig snabbt en offert på din gasblandning efter att ha kontrollerat alla detaljer.
Gasblandningens komplexitet avgör hur snabbt vi kan besvara din förfrågan.
Våra experter kan komma att kontakta dig för att få ytterligare information för att kunna ge dig råd, lämna en offert och vägleda dig när det gäller gas.

 

Många goda skäl att söka efter dina gasblandningar via formuläret

 • Dina behov styr
 • Vi undviker missförstånd
 • Du får kontakt med vårt expertteam
 • Offerten kan användas som beställningsunderlag

 

Exempel på Specialgasblandningar som vi skräddarsyr för dig:

 • Instrumentgaser (nollgas, Fid-Fuel)
 • Anpassade och standardiserade kalibreringsgaser
 • Referensgaser med en eller flera komponenter
 • Ackrediterade gasblandningar enligt ISO 17025
 • Multikomponentblandningar
 • Testgaser i både påfyllningsbara gasflaskor och engångsgasflaskor
 • Specialgasblandningar i olika gasflaskstorlekar

 

Air Liquide producerar blandningar för olika forsknings- och teständamål:

 • Miljökontroll
 • Processtyrning
 • Avgaskontroll (Emissioner)
 • Olje- och gasmätningar
 • Atmosfärskontroll
 • Gasdetektering
 • Livsmedel & Läkemedel (Food & Pharma)
 • Forskning & Utveckling


Behöver du hjälp med att välja utrustning till din gasblandning eller har du frågor om gasflaskans säkerhet och tillämpning? Vi hjälper dig! 
Vi erbjuder produkterna i standardgasflaskor som passar för laboratorietillämpningar. För mät- och övervakningsapplikationer utomhus har vi också små återfyllbara gasflaskor och engångsgasflaskor med anpassade tryckregulatorer.


Vårt Expertise Center Team kan också hjälpa dig med specialgaser:
email: se_order.kungsangen@airliquide.com
tel: 0771-95 30 10 / val 2