Specialgasblandningar
Air Liquide är känd som en världsledande producent av kalibreringsgaser inom R&A och levererar blandningar som uppfyller högt ställda krav i ett brett spektrum inom mät- och processkontroll

Vad erbjuder Air Liquide?

 

  • Hjälp att konstruera gasblandningar efter dina applikationers krav.
     
  • Ledande teknik för produktion av mycket noggranna och stabila gasblandningar.
     
  • ISO 9001-certifierade specialgaslaboratorier samt tillgång till utvalda anläggningar som är ISO/EC 17025 och 17034 ackrediterade.