Fakta

Tjänster

ALNAT Audit Gas

Expertis

Kontroll och analys av atmosfär vid värmebehandling

Skicka offertförfrågan

Översikt

ALNAT Audit Gas


Vår offert

ALNAT AUDIT GAS omfattar förebyggande underhåll gällande ugnsatmosfär för värmebehandlingsutrustning som ej ägs av Air Liquide.


Berörd utrustning

Utrustning för värmebehandling exempelvis batch ugn, bandugn etc.


Generell information

Våra produktlösningar kan beställas som standard eller skräddarsys efter dina behov.


Fakta

Tjänster

ALNAT Audit Temperatur

Expertis

Temperatur och analys vid värmebehandling

Skicka offertförfrågan

Översikt

ALNAT Audit Temperatur


Vår offert

ALNAT Audit Temperatur omfattar förebyggande underhåll gällande temperatur för värmebehandlingsutrustning som ej ägs av Air Liquide.


Berörd utrustning

Utrustning för värmebehandling exempelvis batch ugn, bandugn etc.


Generell information

Våra produktlösningar kan beställas som standard eller skräddarsys efter dina behov.


Fakta

Tjänster

Analysis

Expertis

Överlåt analysen till oss och du garanteras regelbunden dokumentation av din gaskvalitet

Skicka offertförfrågan

Översikt

Analysis


Vår offert

Att vid fastställda mätpunkter i era rörsystem regelbundet, eller på begäran, utföra analys av specificerade gasslag. Att via provtagning i flaska, regelbundet, eller på begäran, utföra analys av specifiserade gasslag vid Air Liquides laboratorium.


Berörd utrustning


Generell information

Våra produktlösningar kan beställas som standard eller skräddarsys efter dina behov.


Fakta

Tjänster

Autosupply

Leveranstjänster

Paketlösning för leverans och hantering av gas

Skicka offertförfrågan

Översikt

Autosupply


Vår offert

Med tjänsten AUTOSUPPLY sköter Air Liquide hela hanteringen av flaskgasleveransen med hjälp av fjärrövervakning.


Berörd utrustning

Gasdistributionsutrustning, såsom flaskcentraler, som tillhör kunden.


Generell information

Våra produktlösningar kan beställas som standard eller skräddarsys efter dina behov.


Fakta

Tjänster

Gasrevision

Expertis

En genomgång av din verksamhet med syfte att effektivisera gasförbrukningen

Skicka offertförfrågan

Översikt

Gasrevision


Vår offert

Air Liquide har lång och gedigen erfarenhet inom gasprocesser och hantering av gas. Med tjänsten GASREVISION erhåller du en visuell granskning av din verksamhet gällande logistik, gasförsörjningssystem och gasutrustning. Syftet är att kartlägga de faktiska förhållandena för att därefter kunna föreslå förbättringar i form av kostnadsbesparingar, förbättrad miljö, ökad kvalitet och säkerhet. Revisionen görs i sin helhet i samarbete med medarbetare från din verksamhet.


Berörd utrustning

industriell gasutrustning , tillhörande gasdistributionsnät samt gaser.


Generell information

Våra produktlösningar kan beställas som standard eller skräddarsys efter dina behov.


Fakta

Tjänster

Gasgenerator Underhållsavtal

Underhåll

Välj säkerhet! Air Liquide tar hand om det förebyggande underhållet av din gasgenerator

Skicka offertförfrågan

Översikt

Gasgenerator Underhållsavtal


Vår offert

Ett underhållsavtal som omfattar förebyggande underhåll av kundägda gasgeneratorer.


Berörd utrustning

Kundägda gasgeneratorer, filtrering och tryckluftstorkar.


Generell information

Våra produktlösningar kan beställas som standard eller skräddarsys efter dina behov.


Fakta

Tjänster

Säkerhetsutbildning

Expertis

Främja kompetensutveckling

Skicka offertförfrågan

Översikt

Säkerhetsutbildning


Vår offert

UTBILDNINGARNA i gas och säkerhet vänder sig till alla de som praktiskt använder eller kommer i kontakt med gas i sitt arbete. Utbildningarna erbjuder skräddarsydd kunskap och kompetens och förebygger risker som hör samman med gasanvändning.


Berörd utrustning


Generell information

Våra produktlösningar kan beställas som standard eller skräddarsys efter dina behov.


Fakta

Tjänster

SERVIGAS 1

Underhåll

Välj säkerhet! Air Liquide tar hand om det förebyggande underhållet av din gasdistributionsutrustning

Skicka offertförfrågan

Översikt

SERVIGAS 1


Vår offert

SERVIGAS 1 omfattar förebyggande underhåll för gasrelaterad utrustning som ägs av kunden.


Berörd utrustning

Gasdistributionsutrustning, såsom centralgasanläggningar eller rörsystem.


Generell information

Våra produktlösningar kan beställas som standard eller skräddarsys efter dina behov.


Fakta

Tjänster

Stelio

Spårbarhetssystem

Ett tillförlitligt och effektivt verktyg för spårbarhet och flaskstyrning inom din egen verksamhet.

Skicka offertförfrågan

Översikt

Stelio


Vår offert

Med tjänsten Stelio får du ett behovsanpassat och flexibelt verktyg för spårbarhet och flaskstyrning inom din egen verksamhet.


Berörd utrustning


Generell information

Våra produktlösningar kan beställas som standard eller skräddarsys efter dina behov.


 
Vänta......