Expertice

Process- och teknikutveckling

Air Liquide-koncernen har verksamhet i ett 70-tal länder och mångårig erfarenhet av gaser och gasteknik. Inom Air Liquide Gas AB i Sverige förfogar vi därmed idag över en unik kunskapsbank, något som kan bli en resurs även för dig som är kund.

Utifrån dina önskemål står vi till tjänst med tekniska samarbeten, huvudsakligen i projektform, där vi med gasteknikens hjälp åstadkommer ett visst resultat i en process eller i den färdiga produkten. Syftet kan vara att utveckla en helt ny process eller att förbättra en befintlig.

Konsultation

Air Liquide erbjuder rådgivning i tekniska frågor kring gasanvändning; kort och tillfällig eller mera omfattande och långvarig – det är ditt behov som styr. Konsultinsatsen kan handla om val av gas, inställning av parametrar i syfte att optimera processerna eller om val av gassystem och systemkomponenter. Air Liquide kan också ge utbildning till berörd personal. En annan värdefull tjänst är vår Gasrevision®, där vi går igenom din verksamhet för att, med hjälp av gas och gasteknik, åstadkomma ekonomiska och produktionsmässiga förbättringar.

Utbildning

Vi erbjuder allmänna kurser i gassäkerhet och gashantering eller kundspecifika kurser, helt anpassade efter dina önskemål. Kurserna genomförs vanligen i grupp, men kan också ske i form av undervisning av enskilda personer, t ex inför en specifik arbetsuppgift.

Projektering

Air Liquide utför projektering av gassystem för allt från gaser av industrikvalitet till högrena gaser. Vi projekterar även system för flytande gaser, liksom anläggningar för produktion av gaser i direkt anslutning till den plats där gaserna ska användas.

Installation

Det är av yttersta vikt att en gasinstallation utförs av specialister med hög kompetens. Genom att låta Air Liquide ansvara för installationen undviker du kostsamma driftavbrott och läckage som dessutom kan äventyra arbetsplatsens säkerhet.

Analystjänster

Air Liquide gör provtagningar av gaser och gasblandningar vid gaskällan, i gassystemet eller vid förbrukningspunkten för att bestämma gasens kvalitet och sammansättning. För dessa tjänster tillhandahåller vi preparerade provtagningsenheter. Dessutom kan kontroll och kalibrering av flödesmätare och regulatorer ingå i dessa tjänster. 

Fakta

Tjänster

ALNAT Audit Gas

Expertis

Kontroll och analys av atmosfär vid värmebehandling

Skicka offertförfrågan

Översikt

ALNAT Audit Gas


Vår offert

ALNAT AUDIT GAS omfattar förebyggande underhåll gällande ugnsatmosfär för värmebehandlingsutrustning som ej ägs av Air Liquide.


Berörd utrustning

Utrustning för värmebehandling exempelvis batch ugn, bandugn etc.


Generell information

Våra produktlösningar kan beställas som standard eller skräddarsys efter dina behov.


Fakta

Tjänster

ALNAT Audit Temperatur

Expertis

Temperatur och analys vid värmebehandling

Skicka offertförfrågan

Översikt

ALNAT Audit Temperatur


Vår offert

ALNAT Audit Temperatur omfattar förebyggande underhåll gällande temperatur för värmebehandlingsutrustning som ej ägs av Air Liquide.


Berörd utrustning

Utrustning för värmebehandling exempelvis batch ugn, bandugn etc.


Generell information

Våra produktlösningar kan beställas som standard eller skräddarsys efter dina behov.


Fakta

Tjänster

Analysis

Expertis

Överlåt analysen till oss och du garanteras regelbunden dokumentation av din gaskvalitet

Skicka offertförfrågan

Översikt

Analysis


Vår offert

Att vid fastställda mätpunkter i era rörsystem regelbundet, eller på begäran, utföra analys av specificerade gasslag. Att via provtagning i flaska, regelbundet, eller på begäran, utföra analys av specifiserade gasslag vid Air Liquides laboratorium.


Berörd utrustning


Generell information

Våra produktlösningar kan beställas som standard eller skräddarsys efter dina behov.


Fakta

Tjänster

Gasrevision

Expertis

En genomgång av din verksamhet med syfte att effektivisera gasförbrukningen

Skicka offertförfrågan

Översikt

Gasrevision


Vår offert

Air Liquide har lång och gedigen erfarenhet inom gasprocesser och hantering av gas. Med tjänsten GASREVISION erhåller du en visuell granskning av din verksamhet gällande logistik, gasförsörjningssystem och gasutrustning. Syftet är att kartlägga de faktiska förhållandena för att därefter kunna föreslå förbättringar i form av kostnadsbesparingar, förbättrad miljö, ökad kvalitet och säkerhet. Revisionen görs i sin helhet i samarbete med medarbetare från din verksamhet.


Berörd utrustning

industriell gasutrustning , tillhörande gasdistributionsnät samt gaser.


Generell information

Våra produktlösningar kan beställas som standard eller skräddarsys efter dina behov.


Fakta

Tjänster

Säkerhetsutbildning

Expertis

Främja kompetensutveckling

Skicka offertförfrågan

Översikt

Säkerhetsutbildning


Vår offert

UTBILDNINGARNA i gas och säkerhet vänder sig till alla de som praktiskt använder eller kommer i kontakt med gas i sitt arbete. Utbildningarna erbjuder skräddarsydd kunskap och kompetens och förebygger risker som hör samman med gasanvändning.


Berörd utrustning


Generell information

Våra produktlösningar kan beställas som standard eller skräddarsys efter dina behov.


 
Vänta......