Fakta

Gas

ARCAL Chrome L50 ALTOP ARCAL Chrome

L50 ALTOP

CO2 2% ±0.5 %

Rest Ar

Mix

ARCAL är Air Liquides skyddsgaser för bågsvetsning
ARCAL Chrome : Brilliant val
200 BAR   L50   11 m³

Översikt

ARCAL Chrome

CO2 2% ±0.5 %

Rest Ar

Mix


I2531L50A2A001


Ventil anslutning

ALTOP: snabbkoppling


Användningsområde (detaljerad)

MAG-svetsning av austinitiska och ferritiska rostfria stål


Överensstämmelse

Produkten uppfyller kraven i gällande standard för skyddsgaser för svetsning och skärning med följande beteckning: EN ISO 14175-M12-ArC-2


Fakta

Gas

ARCAL Force L50 ALTOP ARCAL Force

L50 ALTOP

CO2 18% ±1.8 %

Rest Ar

Mix

ARCAL är Air Liquides skyddsgaser för bågsvetsning
ARCAL Force : Effektivt resultat
200 BAR   L50   12.1 m³

Översikt

ARCAL Force

CO2 18% ±1.8 %

Rest Ar

Mix


I2506L50A2A001


Ventil anslutning

ALTOP: snabbkoppling


Användningsområde (detaljerad)

MAG-svetsning av olegerade och låglegerade stål


Överensstämmelse

Produkten uppfyller kraven i gällande standard för skyddsgaser för svetsning och skärning med följande beteckning: EN ISO 14175-M21-ArC-18


Fakta

Gas

ARCAL Prime L50 ALTOP ARCAL Prime

L50 ALTOP

Ar ≥ 99.998 %

Ar

ARCAL är Air Liquides skyddsgaser för bågsvetsning
ARCAL Prime : Optimal renhet
200 BAR   L50   10.9 m³

Översikt

ARCAL Prime

Ar ≥ 99.998 %

Ar


I2013L50A2A001


Ventil anslutning

ALTOP: snabbkoppling


Användningsområde (detaljerad)

TIG och plasma svetsning i alla material
MIG-svetsning av aluminium- och kopparlegeringar
Rotskyddsgas för alla material


Överensstämmelse

Produkten uppfyller kraven i gällande standard för skyddsgaser för svetsning och skärning med följande beteckning: EN ISO 14175-I1-Ar


Fakta

Gas

ARCAL Speed L50 ALTOP ARCAL Speed

L50 ALTOP

CO2 8% ±0.8 %

Rest Ar

Mix

ARCAL är Air Liquides skyddsgaser för bågsvetsning
ARCAL Speed : Hög produktivitet
200 BAR   L50   11.3 m³

Översikt

ARCAL Speed

CO2 8% ±0.8 %

Rest Ar

Mix


I2561L50A2A001


Ventil anslutning

ALTOP: snabbkoppling


Användningsområde (detaljerad)

MAG-svetsning av olegerade och låglegerade stål
MAG-höghastighetssvetsning


Överensstämmelse

Produkten uppfyller kraven i gällande standard för skyddsgaser för svetsning och skärning med följande beteckning: EN ISO 14175-M20-ArC-8


Fakta

Gas

FORMIERGAS L50 Altop FORMIERGAS

L50 Altop

H2 10% ±1 %

Rest N2

Mix

FORMIERGAS - skyddsgas med reducerande 200 BAR   L50   9.9 m³

Översikt

FORMIERGAS

H2 10% ±1 %

Rest N2

Mix


I4760L50A2A001


Användningsområde (detaljerad)

Skyddsgas med reducerande verkan avsedd att skydda metallytor mot omgivande luft vid svetsning, lödning, glödgning och härdning samt för läcksökning


Överensstämmelse

Produkten uppfyller kraven i gällande standarder för skyddsgaser för svetsning och skärning med följande beteckningar: 14175-N5-NH-10


Fakta

Gas

OXYGEN L50 Altop OXYGEN

L50 Altop

O2 ≥ 99.5 %

O2

Air Liquide framställer oxygen i hela Europa i leveransformer efter varje kunds specifika behov som flytande, gasformigt i gasflaska eller genom produktion på plats hos kunden 200 BAR   L50   10.9 m³

Översikt

OXYGEN

O2 ≥ 99.5 %

O2


I1001L50A2A001


Ventil anslutning

ALTOP: G 3/8", utvändig höger


Användningsområde (detaljerad)

Oxiderande gas
Blekningsmedel
Gasskärning, gassvetsning
Kiseloxidering (halvledartillverkning)


Överensstämmelse

Produkten uppfyller kraven i gällande standarder för skyddsgaser för svetsning och skärning med följande beteckningar: ISO 14175-O1


 
Vänta......