Fakta

Gas

ACETYLEN L42 Altop ACETYLEN

L42 Altop

C2H2 ≥ 99.5 %

C2H2

Air Liquide producerar och levererar acetylen med högsta säkerhet i hela Europa i flaskor eller paket efter kundernas behov 19 BAR   L42   6 kg

Översikt

ACETYLEN

C2H2 ≥ 99.5 %

C2H2


I1901L42V0A001


Ventil anslutning

ALTOP: G 3/8", utvändig vänster


Användningsområde (detaljerad)

Svetsning, termisk skärning och termisk sprutning
Automatiserad smörjning av glasflaskformar i glasindustrin


Överensstämmelse

(*) Maximalt fyllningtryck : 19 bar vid 15°C


ACETYLEN

L42 Altop

C2H2 | C2H2 ≥ 99.5 %

19 BAR   L42   6 kg

ARTIKELNUMMER

I1901L42V0A001

VENTILUTLOPP

ALTOP: G 3/8", utvändig vänster

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Svetsning, termisk skärning och termisk sprutning
Automatiserad smörjning av glasflaskformar i glasindustrin

TRANSPORTINFORMATION

Gas löst i lösningsmedel
Officiell transportbenämningAcetylen löst i lösningsmedel
UN-nummer1001
ADR/RIDKlass 2
Klassificeringskod 4 F
Officiell transportbenämning
ADR/RIDKlass
Klassificeringskod

GASDATA

Molekylvikt:26,04 g/mol

Relativ densitet, gas: 0,9 (luft=1)

Lukt: lökliknande Svaga varnande egenskaper vid låga koncentrationer

CAS-nummer: 74-86-2

EGENSKAPER

Risker: extremt brännbar
Explosionsområde: 2,4 to 83 vol-% i luft
Personligt skydd: sörj för tillräcklig ventilation - använd lämpliga skydd för händer, kropp och huvud - bär glasögon med rätt filter vid svetsning och skärning - rök inte när produkten hanteras

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Renhet (%-vol)
C2H2 ≥ 99.5 %
Andra komponenter (ppm-v)

ÖVERRENSSTÄMMELSE

(*) Maximalt fyllningtryck : 19 bar vid 15°C

ANSVARSFRISKRIVNING

Informationen i detta Produktblad är av generell karaktär och tar sålunda inte hänsyn till specifika eller lokala förhållanden och skall inte heller uppfattas som rekommendationer. AIR LIQUIDE åtar sig därför inte i något fall ansvaret för innehållet i Produktbladet, för dess fullständighet, för användningen av informationen eller för konsekvenser av en sådan användning och lämnar inte heller garantier (direkta och indirekta) av något slag.

Vänta......