Fakta

Gas

PHARGALIS 1

PHARGALIS (Läkemedel)

N2 ≥ 99.5 %

N2

PHARGALIS är Air Liquides gaser för läkemedelsindustrin

Översikt

PHARGALIS 1

N2 ≥ 99.5 %

N2


Användningsområde (detaljerad)

Läkemedelsindustri: skyddande atmosfär, frystorkning, kryomalning, förpackning, inertering


Överensstämmelse

Denna produkt överrensstämmer med den senaste utgåvan av farmakopén för nitrogen (Ph-EU, Ph-EU för låg oxygenhalt, USP-NF och JP-Ph).
Produkten är producerad, kontrollerad och distribuerad i enlighet med god tillverkningssed (GMP) och god distributionssed (GDP) för farmaceutiska hjälpämnen.
(Referens: The Joint IPEC-PQG Good Manufacturing and Good Distribution Practices Guides for Pharmaceutical Excipients 2006).


Fakta

Gas

PHARGALIS 2

PHARGALIS (Läkemedel)

CO2 ≥ 99.5 %

CO2

PHARGALIS är Air Liquides gaser för läkemedelsindustrin

Översikt

PHARGALIS 2

CO2 ≥ 99.5 %

CO2


Användningsområde (detaljerad)

Läkemedelsindustri: cellulär odling, pH kontroll


Överensstämmelse

Denna produkt överrensstämmer med den senaste utgåvan av farmakopén för Koldioxid (Ph-EU, USP-NF och JP-Ph).
Produkten är tillverkad, kontrollerad och distribuerad i enlighet med god tillverkningssed (GMP) och god distributionssed (GDP) för farmaceutiska hjälpämnen.
(Referens: The Joint IPEC-PQG Good Manufacturing and Good Distribution Practices Guides for Pharmaceutical Excipients 2006).


Fakta

Gas

PHARGALIS 3

PHARGALIS (Läkemedel)

O2 ≥ 99.5 %

O2

PHARGALIS är Air Liquides gaser för läkemedelsindustrin

Översikt

PHARGALIS 3

O2 ≥ 99.5 %

O2


Användningsområde (detaljerad)

Läkemedelsindustri: fermenteringsprocesser


Överensstämmelse

Denna produkt överrensstämmer med den senaste utgåvan av farmakopén för oxygen (Ph-EU, USP-NF och JP-Ph).
Produkten är tillverkad, kontrollerad och distribuerad i enlighet med god tillverkningssed (GMP) och god distributionssed (GDP) för farmaceutiska hjälpämnen.
(Referens: The Joint IPEC-PQG Good Manufacturing and Good Distribution Practices Guides for Pharmaceutical Excipients 2006).


 
Vänta......