Läkemedel 

Air Liquide erbjuder gaser och applikationer för läkemedelsindustrin. Från den inledande analysen med avancerade simuleringstjänster, projektering och installation till gasleveranser med leveransövervakning.

Förbättrad kvalitet och säkerhet

Inom läkemedelsindustrin är processerna komplicerade. Oavsett om det handlar om utvecklingsföretag inom läkemedel eller bioteknik, krävs produktiva helhetslösningar, specifika för varje enskild kund. 

PhargalisTM

PhargalisTM  är Air Liquides produktsortiment speciellt framtaget speciellt för den farmeceutiska industrin, där den  används som ett hjälpämne vid framställning av läkemedel. 
PhargalisTM  uppfyller kraven i den senaste utgåvan av farmacopén (Ph-EU,  Ph-EU för låg oxygenhalt (N2), USP-NF och JP-Ph.
Produkten är  producerad, kontrollerad och distribuerad i enlighet med god tillverkningssed (GMP) och god distributionssed (GDP) för farmacuetiska hjälpämnen. 
Produkten följer även riktlinjerna i The Joint IPEC-PQG Good Manufacturing and Good Distribution Practices Guides for Pharmaceutical Excipeints 2006.

Produktsortimentet innehåller Phargalis 1 (nitrogen), Phargalis 2 (koldioxid) och Phargalis 3 (oxygen).

Nedan exempel på användningsområden :

  • Phargalis 1(N2): beskyddande atmosfär, frystorkning, kryomalning, förpackning och inertering. 
  • Phargalis 2(CO2) : cellkultur, pH-kontroll
  • Phargalis 3 (O2) : fermenteringsprocesser

Fakta

Gas

ALIGAL FREEZE 1

ALIGAL (Livsmedel)

N2 ≥ 99 %

N2

ALIGAL är Air Liquides gaser för livsmedelsindustrin

Översikt

ALIGAL FREEZE 1

N2 ≥ 99 %

N2


Användningsområde (detaljerad)

Frysning, kylning, temperaturstyrning i livsmedelsindustrin


Överensstämmelse

Produkten uppfyller E941 specifikationerna och i produktions- samt leveranskedjan följs HACCP principen


Fakta

Gas

ARGON

STANDARD (Industri)

Ar ≥ 99.99 %

Ar

Air Liquide framställer argon i hela Europa i leveransformer efter varje kunds specifika behov: flytande eller gasformigt i gasflaska

Översikt

ARGON

Ar ≥ 99.99 %

Ar


Användningsområde (detaljerad)

Skyddsgas (svetsning, värmebehandling etc)
Inert atmosfär
Värmeisolering (flerglasfönster)
Belysning (glödlampor etc)


Överensstämmelse

Produkten uppfyller kraven i gällande standard för skyddsgaser för svetsning och skärning med följande beteckning: EN ISO 14175-I1-Ar


Fakta

Gas

ARGON HG

STANDARD (Industri)

Ar ≥ 99.998 %

Ar

Air Liquide framställer argon i hela Europa i leveransformer efter varje kunds specifika behov: flytande eller gasformigt i gasflaska

Översikt

ARGON HG

Ar ≥ 99.998 %

Ar


Användningsområde (detaljerad)

Skyddsgas (svetsning, värmebehandling etc)
Inert atmosfär
Värmeisolering (flerglasfönster)
Belysning (glödlampor etc)
Tillverkning av solpaneler och fotoceller


Överensstämmelse

Produkten uppfyller kraven i gällande standard för skyddsgaser för svetsning och skärning med följande beteckning: EN ISO 14175-I1-Ar


Fakta

Gas

KOLDIOXID

STANDARD (Industri)

CO2 ≥ 99.7 %

CO2

Air Liquide är Europas ledande leverantör av koldioxid och kan med mer än tjugo produktionsenheter framställa kvaliteter efter alla kunders behov

Översikt

KOLDIOXID

CO2 ≥ 99.7 %

CO2


Användningsområde (detaljerad)

Kemiska synteser
Kryogen vätska för kylning och frysning
Inert atmosfär
Skyddgas (svetsning etc)
pH-reglering


Överensstämmelse


Fakta

Gas

TORRIS

STANDARD (Industri)

CO2

CO2

Air Liquide tillhandahåller torris i olika leveransformer för kryogena användningsområden

Översikt

TORRIS

CO2

CO2


Användningsområde (detaljerad)

Frysning, kylning och förvaring samt temperaturkontroll vid leverans av livsmedel
Blästring med torris
Rökgenerering


Överensstämmelse


Fakta

Gas

NITROGEN

STANDARD (Industri)

N2 ≥ 99.8 %

N2

Air Liquide framställer nitrogen i hela Europa i leveransformer efter varje kunds specifika behov: flytande, gasformigt i gasflaska eller genom produktion på plats hos kunden

Översikt

NITROGEN

N2 ≥ 99.8 %

N2


Användningsområde (detaljerad)

Skyddsatmosfär (svetsning, värmebehandling, etc)
Inertering
Tryckprovning
Frysning (livsmedel, krympning etc)


Överensstämmelse


Fakta

Gas

NITROGEN HG

STANDARD (Industri)

N2 ≥ 99.999 %

N2

Air Liquide framställer nitrogen i hela Europa i leveransformer efter varje kunds specifika behov: flytande, gasformigt i gasflaska och genom tillverkning på plats hos kunden

Översikt

NITROGEN HG

N2 ≥ 99.999 %

N2


Användningsområde (detaljerad)

Skyddsatmosfär (värmebehandling)
Inertering
Tryckprovning
Frysning
Tillverkning av solpaneler och fotoceller


Överensstämmelse

Produkten uppfyller kraven i gällande standard för skyddsgaser för svetsning och skärning med följande beteckning: EN ISO 14175-N1


Fakta

Gas

OXYGEN

STANDARD (Industri)

O2 ≥ 99.5 %

O2

Air Liquide framställer oxygen i hela Europa i leveransformer efter varje kunds specifika behov som flytande, gasformigt i gasflaska eller genom produktion på plats hos kunden

Översikt

OXYGEN

O2 ≥ 99.5 %

O2


Användningsområde (detaljerad)

Oxiderande gas
Blekningsmedel
Gasskärning, gassvetsning
Kiseloxidering (halvledartillverkning)


Överensstämmelse

Produkten uppfyller kraven i gällande standarder för skyddsgaser för svetsning och skärning med följande beteckningar: ISO 14175-O1


Fakta

Gas

OXYGEN HG

STANDARD (Industri)

O2 ≥ 99.95 %

O2

Air Liquide framställer oxygen i hela Europa i leveransformer efter varje kunds specifika behov: flytande, gasformigt i gasflaska och genom tillverkning på plats hos kunden

Översikt

OXYGEN HG

O2 ≥ 99.95 %

O2


Användningsområde (detaljerad)

Oxiderande gas
Blekning
Gasskärning
Kiseloxidering (halvledartillverkning)


Överensstämmelse

Produkten uppfyller kraven i gällande standard för skyddsgaser för svetsning och skärning med följande beteckning: ISO 14175-O1


 
Vänta......