Metallurgi och värmebehandling

Gas, teknik och tjänster för stål- och järnindustrin

Sedan det blev möjligt att producera oxygen på industriell väg i början av 1900-talet har Air Liquide arbetat i nära samarbete med metallurgisk industri, i synnerhet med företag inom stålproduktion. Stål- och järnindustrin har varit i konstant utveckling sedan dess, och stora förändringar har skett, bl a följande:

  • Snabbt ökande produktivitet
  • Stora tekniska innovationer
  • Nya metaller med nya egenskaper
  • Expanderande marknader
  • Ett ökat behov av att reducera förorenande emissioner
  • Ett allt större behov av att återvinna metaller

Dessa förändringar har skapat ett mycket stort behov av oxygen, hydrogen och andra gaser. Stålindustrin är en av de största konsumenterna av industrigaser.

Din partner när du behöver industrigaser

Air Liquide Gas AB ingår i en koncern som är världsledande när det gäller produktion av gaser för metallurgisk industri. Det innebär att vi kan erbjuda dig som kund en mängd olika tillverkningssätt för att möta de behov som finns inom detta verksamhetsområde – luftgasfabriker, membranteknik samt olika renheter på gaserna. Vi har sedan länge arbetat tillsammans med våra kunder inom denna typ av industri och kan erbjuda ett komplett program av gasapplikationer, teknisk support och tjänster. Syftet har alltid varit att förbättra effektiviteten i våra kunders processer och kvaliteten på produkterna, samtidigt som vi bidrar till att skydda miljön. Vi har inte bara utvecklat gasapplikationer inom alla marknadssegment; vi har även, med hjälp av gasproduktion på plats, kunnat reducera gaskostnaderna för dig som kund.

Pionjär inom innovationer

Air Liquide-koncernen bedriver forskning inom industrigasproduktion, distribution och applikationer för metallurgisk industri. 1960 utvecklade två av koncernens ingenjörer en ny lans för injicering av rent syre till smält metall. Denna nyhet ledde till många nya produktionsprocesser, och utvecklingen pågår hela tiden. Air Liquide har forskningscentra i Europa, USA och Japan som alla arbetar med industriella gasapplikationer. Denna kunskap och kompetens har vi som svenskt dotterbolag stor nytta av i vårt samarbete med dig som kund på den svenska marknaden.

Fakta

Gas

ACETYLEN

STANDARD (Industri)

C2H2 ≥ 99.5 %

C2H2

Air Liquide producerar och levererar acetylen med högsta säkerhet i hela Europa i flaskor eller paket efter kundernas behov

Översikt

ACETYLEN

C2H2 ≥ 99.5 %

C2H2


Användningsområde (detaljerad)

Svetsning, termisk skärning och termisk sprutning
Automatiserad smörjning av glasflaskformar i glasindustrin


Överensstämmelse

(*) Maximalt fyllningtryck : 19 bar vid 15°C


Fakta

Gas

AMMONIAK N38

STANDARD (Industri)

NH3 ≥ 99,98 %

NH3

Air Liquide levererar ammoniak i Europa med högsta säkerhetsnivå i leveransformer anpassade till varje kunds behov i gasflaska, container eller i flytande form i tank

Översikt

AMMONIAK N38

NH3 ≥ 99,98 %

NH3


Användningsområde (detaljerad)

Kemisk syntes
Kylvätska


Överensstämmelse


Fakta

Gas

ARCAL 1 (Flytande)

ARCAL (Svetsning & skärning)

Ar ≥ 99.998 %

Ar

ARCAL är Air Liquides skyddsgaser för bågsvetsning

Översikt

ARCAL 1 (Flytande)

Ar ≥ 99.998 %

Ar


Användningsområde (detaljerad)

TIG-svetsning av alla material
MIG-svetsning av aluminium- och kopparlegeringar
Rotskyddsgas för alla material
Plasma- och skyddsgas i plasmaprocesser
Skyddsgas för pilotbågen i plasmaskärning


Överensstämmelse

Produkten uppfyller kraven i gällande standard för skyddsgaser för svetsning och skärning med följande beteckning: EN ISO 14175-I1-Ar


Fakta

Gas

ARCAL 10

ARCAL (Svetsning & skärning)

H2 2.4% ±0.5 %

Rest Ar

Mix

ARCAL är Air Liquides skyddsgaser för bågsvetsning

Översikt

ARCAL 10

H2 2.4% ±0.5 %

Rest Ar

Mix


Användningsområde (detaljerad)

TIG- och plasmasvetsning av austenitiska rostfria stål
TIG-lödning av galvaniserade stål
TIG-orbitalsvetsning av austenitiska rostfria stål


Överensstämmelse

Produkten uppfyller kraven i gällande standard för skyddsgaser för svetsning och skärning med följande beteckning: EN ISO 14175-R1-ArH-2,4


Fakta

Gas

ARCAL 11

ARCAL (Svetsning & skärning)

H2 5% ±0.5 %, He 20% ±2 %

Rest Ar

Mix

ARCAL är Air Liquides skyddsgaser för bågsvetsning

Översikt

ARCAL 11

H2 5% ±0.5 %, He 20% ±2 %

Rest Ar

Mix


Användningsområde (detaljerad)

Automatiserad TIG- och plasmasvetsning av austenitiska rostfria stål


Överensstämmelse

Produkten uppfyller kraven i gällande standard för skyddsgaser för svetsning och skärning med följande beteckning: EN ISO 14175-R1-ArHeH-20/5


Fakta

Gas

ARCAL 112

ARCAL (Svetsning & skärning)

CO2 2% ±0.5 %, H2 1% ±0.1 %, He 40% ±4 %

Rest Ar

Mix

ARCAL är Air Liquides skyddsgaser för bågsvetsning

Översikt

ARCAL 112

CO2 2% ±0.5 %, H2 1% ±0.1 %, He 40% ±4 %

Rest Ar

Mix


Användningsområde (detaljerad)

MAG-svetsning av austenitiska rostfria stål med högre krav


Överensstämmelse

Produkten uppfyller kraven i gällande standarder för skyddsgaser för svetsning och skärning med följande beteckningar: ISO 14175- M11-ArHeCH-40/2/1


Fakta

Gas

ARCAL 121

ARCAL (Svetsning & skärning)

CO2 1% ±0.2 %, He 18% ±1.8 %

Rest Ar

Mix

ARCAL är Air Liquides skyddsgaser för bågsvetsning

Översikt

ARCAL 121

CO2 1% ±0.2 %, He 18% ±1.8 %

Rest Ar

Mix


Användningsområde (detaljerad)

MAG-svetsning av rostfria stål med högre krav
MAG-svetsning av alla ELC-stål (rostfria stål med extra låg kolhalt)
MAG-svetsning av blandskarvar mellan olegerat/låglegerat och rostfritt stål
Flersträngs-MAG-svetsning i rostfria stål
MAG-påsvetsning av exempelvis Monel


Överensstämmelse

Produkten uppfyller kraven i gällande standard för skyddsgaser för svetsning och skärning med följande beteckning: EN ISO 14175-M12-ArHeC-18/1


Fakta

Gas

ARCAL 129

ARCAL (Svetsning & skärning)

N2 1.7% ±0.2 %, CO2 1.8% ±0.2 %, He 5% ±0.5 %

Rest Ar

Mix

ARCAL är Air Liquides skyddsgaser för bågsvetsning

Översikt

ARCAL 129

N2 1.7% ±0.2 %, CO2 1.8% ±0.2 %, He 5% ±0.5 %

Rest Ar

Mix


Användningsområde (detaljerad)

MAG-svetsning av duplexa och superduplexa rostfria stål
MAG-svetsning av nitrogenlegerade rostfria stål
MAG-svetsning av austenitiska rostfria stål


Överensstämmelse

Produkten uppfyller kraven i gällande standard for skyddsgaser för svetsning och skärning med följande beteckning: EN ISO 14175-Z-ArHeCN-5/1,8/1,7


Fakta

Gas

ARCAL 14

ARCAL (Svetsning & skärning)

O2 1% ±0.3 %, CO2 3% ±0.5 %

Rest Ar

Mix

ARCAL är Air Liquides skyddsgaser för bågsvetsning

Översikt

ARCAL 14

O2 1% ±0.3 %, CO2 3% ±0.5 %

Rest Ar

Mix


Användningsområde (detaljerad)

MAG-svetsning av olegerade och låglegerade stål
MAG-svetsning av rostfria stål till olegerade och låglegerade stål
MAG-svetsning av elektrolytförzinkat stål


Överensstämmelse

Produkten uppfyller kraven i gällande standard för skyddsgaser för svetsning och skärning med följande beteckning: EN ISO 14175-M14-ArCO-3/1


 
Vänta......