Papper och massa

Air Liquide erbjuder en rad olika applikationer, tjänster och gaser som kan sänka dina driftskostnader samtidigt som miljön skonas. Vi kan hjälpa dig med allt från oxygendelignifiering till ozonblekning.

Se oss som din partner, oavsett om det gäller utveckling av nya lösningar för effektiva och säkra on-site-anläggningar för produktion av ozon (O3) eller om det gäller förbättringar av körbarhet på en maskin som tillverkar papper genom att använda koldioxid (CO2).
Oxygen (O2) levereras och ozon tillverkas för cellulosaindustrin för att minska brukens behov av miljöbelastande klor och klorföreningar vid blekning av pappersmassa.
Oxygenet levereras antingen med tankbil eller produceras på plats med en särskild s k VSA- eller EOX-teknik som utvecklats av Air Liquide. Ozonet produceras på plats hos kund med hjälp av ozongeneratorer.

Massablekning

Massablekning är ett bra exempel på hur Air Liquide med hjälp av gaser och kreativa tekniklösningar har kunnat utveckla metoder som förbättrar produktionsresultatet och ökar kapaciteten för dig som är kund, samtidigt som miljöbelastningen minskas.
Air Liquide har bl.a.utvecklat ett miljövänligare alternativ till konventionell klorblekning av pappersmassa. Genom att använda oxygen och ozon i blekningsprocessen kan behovet av miljöbelastande klorföreningar helt elimineras.

Inom följande områden har Air Liquide en rad olika applikationer:

Massaframställning

 • Brunmassatvätt (BSW)
 • Polysulfid framställning
 • pH-justering

Massablekning

 • O2-delignifiering
 • EO/EOP/PO-steg
 • O3-blekning

Återvinningsprocesser

 • Vitlutsoxidering
 • Svartlutsoxidering
 • Talloljeframställning
 • Mesaugnsboosting
 • Boostning av sodapannan

Pappers- och kartongproduktion

 • CO2 för pH-justering
 • Förbättring av körbarhet på pappersmaskin med hjälp av CO2
 • PCC-tillverkning
 • UV-curing 

Biobränsle och bioprodukter

 • Inerteringsapplikationer
 • CO2 för lignoboost

Fakta

Gas

LASAL 4

LASAL (Svetsning & skärning)

He ≥ 99.996 %

He

LASAL är Air Liquides gaser för laserapplikationer

Fakta

Gas

LASAL 41

LASAL (Svetsning & skärning)

CO2 3.14% ±0,06 %, N2 31.4% ±0,6 %

Rest He

LASAL är Air Liquides gaser för laserapplikationer

Fakta

Gas

LASAL 43

LASAL (Svetsning & skärning)

CO2 5.4% ±0.11 %, N2 27% ±0.54 %

Rest He

LASAL är Air Liquides gaser för laserapplikationer

Fakta

Gas

LASAL 53

LASAL (Svetsning & skärning)

CO2 4.5% ±0.5 %, N2 13.5% ±1 %

Rest He

LASAL är Air Liquides gaser för laserapplikationer

Fakta

Gas

LASAL 66

LASAL (Svetsning & skärning)

CO2 5% ±0.5 %, N2 35% ±1.75 %

Rest He

LASAL är Air Liquides gaser för laserapplikationer

Fakta

Gas

LASAL 81

LASAL (Svetsning & skärning)

H2 0.27% ±0.01%, CO2 3.875% ±0.125%, N2 15% ±0.2%

Rest He

LASAL är Air Liquides gaser för laserapplikationer

Fakta

Gas

LASAL 83

LASAL (Svetsning & skärning)

CO2 5% ±0.25 %, He 40% ±2 %

Rest N2

LASAL är Air Liquides gaser för laserapplikationer

Fakta

Gas

LASAL P51

LASAL (Svetsning & skärning)

CO2 3.4% ±0.5 %, N2 15.6% ±1 %

Rest He

LASAL är Air Liquides gaser för laserapplikationer

Fakta

Gas

LASAL P61

LASAL (Svetsning & skärning)

CO2 1.7% ±0.2 %, N2 23.4% ±1 %

Rest He

LASAL är Air Liquides gaser för laserapplikationer

 
Vänta......