Fakta

Gas

ARCAL Prime

ARCAL (Svetsning & skärning)

Ar ≥ 99.998 %

Ar

ARCAL är Air Liquides skyddsgaser för bågsvetsning
ARCAL Prime : Optimal renhet

Fakta

Gas

ARCAL Speed

ARCAL (Svetsning & skärning)

CO2 8% ±0.8 %

Rest Ar

ARCAL är Air Liquides skyddsgaser för bågsvetsning
ARCAL Speed : Hög produktivitet

Fakta

Gas

ARGON

STANDARD (Industri)

Ar ≥ 99.99 %

Ar

Air Liquide framställer argon i hela Europa i leveransformer efter varje kunds specifika behov: flytande eller gasformigt i gasflaska

Fakta

Gas

ARGON HG

STANDARD (Industri)

Ar ≥ 99.998 %

Ar

Air Liquide framställer argon i hela Europa i leveransformer efter varje kunds specifika behov: flytande eller gasformigt i gasflaska

Fakta

Gas

FORMIERGAS

H2 10% ±1 %

Rest N2

FORMIERGAS - skyddsgas med reducerande

Fakta

Gas

HELIUM

STANDARD (Industri)

He 95 % (typiskt värde)

He

Som ledande på den europeiska marknaden tack vare tillgång till ett flertal olika heliumkällor erbjuder Air Liquide en tillförlitlig, stabil och säker heliumförsörjning över hela Europa

Fakta

Gas

HELIUM HG

STANDARD (Industri)

He ≥ 99.996 %

He

Som ledande på den europeiska marknaden tack vare tillgång till ett flertal olika heliumkällor erbjuder Air Liquide en tillförlitlig, stabil och säker heliumförsörjning över hela Europa

Fakta

Gas

HELIUM N55

He ≥ 99.9995 %

He

Som ledande på den europeiska marknaden tack vare tillgång till ett flertal olika heliumkällor erbjuder Air Liquide en tillförlitlig, stabil och säker heliumförsörjning över hela Europa

Fakta

Gas

HYDROGEN

STANDARD (Industri)

H2 ≥ 99.9 %

H2

Air Liquide levererar och tillverkar hydrogen i Europa med högsta säkerhetsnivå i leveransformer som anpassas till kundernas behov i gasflaskor, tube trailers och genom tillverkning på plats hos kunden

 
Vänta......