Läkemedel 

Air Liquide erbjuder gaser och applikationer för läkemedelsindustrin. Från den inledande analysen med avancerade simuleringstjänster, projektering och installation till gasleveranser med leveransövervakning.

Förbättrad kvalitet och säkerhet

Inom läkemedelsindustrin är processerna komplicerade. Oavsett om det handlar om utvecklingsföretag inom läkemedel eller bioteknik, krävs produktiva helhetslösningar, specifika för varje enskild kund. 

PhargalisTM

PhargalisTM  är Air Liquides produktsortiment speciellt framtaget speciellt för den farmeceutiska industrin, där den  används som ett hjälpämne vid framställning av läkemedel. 
PhargalisTM  uppfyller kraven i den senaste utgåvan av farmacopén (Ph-EU,  Ph-EU för låg oxygenhalt (N2), USP-NF och JP-Ph.
Produkten är  producerad, kontrollerad och distribuerad i enlighet med god tillverkningssed (GMP) och god distributionssed (GDP) för farmacuetiska hjälpämnen. 
Produkten följer även riktlinjerna i The Joint IPEC-PQG Good Manufacturing and Good Distribution Practices Guides for Pharmaceutical Excipeints 2006.

Produktsortimentet innehåller Phargalis 1 (nitrogen), Phargalis 2 (koldioxid) och Phargalis 3 (oxygen).

Nedan exempel på användningsområden :

  • Phargalis 1(N2): beskyddande atmosfär, frystorkning, kryomalning, förpackning och inertering. 
  • Phargalis 2(CO2) : cellkultur, pH-kontroll
  • Phargalis 3 (O2) : fermenteringsprocesser

Fakta

Gas

ALIGAL DRINK 2

ALIGAL (Livsmedel)

CO2 ≥ 99.9 %

CO2

ALIGAL är Air Liquides gaser för livsmedelsindustrin

Fakta

Gas

ALIGAL FREEZE 1

ALIGAL (Livsmedel)

N2 ≥ 99 %

N2

ALIGAL är Air Liquides gaser för livsmedelsindustrin

Fakta

Gas

ALIGAL FREEZE 2

ALIGAL (Livsmedel)

CO2 ≥ 99 %

CO2

ALIGAL är Air Liquides gaser för livsmedelsindustrin

Fakta

Gas

ALPHAGAZ 1 ACETYLEN

ALPHAGAZ (Specialgas)

C2H2 ≥ 99.6 %

C2H2

ALPHAGAZ är Air Liquides enkla och säkra produktval för laboratorieändamål

Fakta

Gas

ALPHAGAZ 1 ARGON

ALPHAGAZ (Specialgas)

Ar ≥ 99.999 %

Ar

ALPHAGAZ är Air Liquides enkla och säkra produktval för laboratorieändamål
ALPHAGAZ 1 är utvecklat för analys från % till ppm

Fakta

Gas

ALPHAGAZ 1 HELIUM

ALPHAGAZ (Specialgas)

He ≥ 99.999 %

He

ALPHAGAZ är Air Liquides enkla och säkra produktval för laboratorieändamål
ALPHAGAZ 1 är utvecklat för analys från % till ppm

Fakta

Gas

ALPHAGAZ 1 HYDROGEN

ALPHAGAZ (Specialgas)

H2 ≥ 99.999 %

H2

ALPHAGAZ är Air Liquides enkla och säkra produktval för laboratorieändamål
ALPHAGAZ 1 är utvecklat för analys från % till ppm

Fakta

Gas

ALPHAGAZ 1 LUFT

ALPHAGAZ (Specialgas)

O2 20% ±1 %

Rest N2

ALPHAGAZ är Air Liquides enkla och säkra produktval för laboratorieändamål
ALPHAGAZ 1 är utvecklat för analys från % till ppm

Fakta

Gas

ALPHAGAZ 1 NITROGEN

ALPHAGAZ (Specialgas)

N2 ≥ 99.999 %

N2

ALPHAGAZ är Air Liquides enkla och säkra produktval för laboratorieändamål
ALPHAGAZ 1 är utvecklat för analys från % till ppm

 
Vänta......