Läkemedel 

Air Liquide erbjuder gaser och applikationer för läkemedelsindustrin. Från den inledande analysen med avancerade simuleringstjänster, projektering och installation till gasleveranser med leveransövervakning.

Förbättrad kvalitet och säkerhet

Inom läkemedelsindustrin är processerna komplicerade. Oavsett om det handlar om utvecklingsföretag inom läkemedel eller bioteknik, krävs produktiva helhetslösningar, specifika för varje enskild kund. 

PhargalisTM

PhargalisTM  är Air Liquides produktsortiment speciellt framtaget speciellt för den farmeceutiska industrin, där den  används som ett hjälpämne vid framställning av läkemedel. 
PhargalisTM  uppfyller kraven i den senaste utgåvan av farmacopén (Ph-EU,  Ph-EU för låg oxygenhalt (N2), USP-NF och JP-Ph.
Produkten är  producerad, kontrollerad och distribuerad i enlighet med god tillverkningssed (GMP) och god distributionssed (GDP) för farmacuetiska hjälpämnen. 
Produkten följer även riktlinjerna i The Joint IPEC-PQG Good Manufacturing and Good Distribution Practices Guides for Pharmaceutical Excipeints 2006.

Produktsortimentet innehåller Phargalis 1 (nitrogen), Phargalis 2 (koldioxid) och Phargalis 3 (oxygen).

Nedan exempel på användningsområden :

  • Phargalis 1(N2): beskyddande atmosfär, frystorkning, kryomalning, förpackning och inertering. 
  • Phargalis 2(CO2) : cellkultur, pH-kontroll
  • Phargalis 3 (O2) : fermenteringsprocesser

Fakta

Gas

PHARGALIS 2

PHARGALIS (Läkemedel)

CO2 ≥ 99.5 %

CO2

PHARGALIS är Air Liquides gaser för läkemedelsindustrin

Fakta

Gas

PHARGALIS 3

PHARGALIS (Läkemedel)

O2 ≥ 99.5 %

O2

PHARGALIS är Air Liquides gaser för läkemedelsindustrin

Fakta

Gas

TORRIS

STANDARD (Industri)

CO2

CO2

Air Liquide tillhandahåller torris i olika leveransformer för kryogena användningsområden

 
Vänta......