Labb och analys

Tekniska landvinningar, mer avancerad produktion och inte minst skärpta miljökrav gör att kvalitetskraven inom forskning och industri ständigt ökar. Inom Air Liquide utvecklar vi därför kontinuerligt våra produkter och koncept för att möta dina behov av högrena gaser, gasblandningar, gasdistributionsmateriel, installationer och tjänster.

ALPHAGAZ, med fokus på dina resultat!

Många högrena gaser och gasblandningar används vid analyser av råvaror, jord, vatten, luft och rökgaser. Vi har lanserat ett produktprogram, ALPHAGAZTM, som gör det enklare för dig att säkerställa pålitliga och reproducerbara analyser. Det väsentliga i vårt arbete är att du som kund uppnår dina resultat. Därför finns det Alphagazprodukter framtagna för just din analys.

Högrena gaser och gasblandningar

Med ett hundratal rena gaser och ett mycket stort antal standardiserade och kundspecifika gasblandningar täcker Air Liquide in alla tänkbara användningsområden som finns för gaser och gasblandningar idag. Det stora utbudet öppnar dessutom en mängd möjligheter att skapa helt nya processer och användningsområden. Med modern teknik är det möjligt att tillverka gaser med en renhet upp till N70, vilket motsvarar 99,99999 procents renhet. Gasblandningarna kan, om så önskas, tillverkas med upp till 50 komponenter med halter från 50 procent ned till halter i miljondelar.

Fakta

Gas

ALPHAGAZ 1 ACETYLEN

ALPHAGAZ (Specialgas)

C2H2 ≥ 99.6 %

C2H2

ALPHAGAZ är Air Liquides enkla och säkra produktval för laboratorieändamål

Fakta

Gas

ALPHAGAZ 1 ARGON

ALPHAGAZ (Specialgas)

Ar ≥ 99.999 %

Ar

ALPHAGAZ är Air Liquides enkla och säkra produktval för laboratorieändamål
ALPHAGAZ 1 är utvecklat för analys från % till ppm

Fakta

Gas

ALPHAGAZ 1 HELIUM

ALPHAGAZ (Specialgas)

He ≥ 99.999 %

He

ALPHAGAZ är Air Liquides enkla och säkra produktval för laboratorieändamål
ALPHAGAZ 1 är utvecklat för analys från % till ppm

Fakta

Gas

ALPHAGAZ 1 HYDROGEN

ALPHAGAZ (Specialgas)

H2 ≥ 99.999 %

H2

ALPHAGAZ är Air Liquides enkla och säkra produktval för laboratorieändamål
ALPHAGAZ 1 är utvecklat för analys från % till ppm

Fakta

Gas

ALPHAGAZ 1 LUFT

ALPHAGAZ (Specialgas)

O2 20% ±1 %

Rest N2

ALPHAGAZ är Air Liquides enkla och säkra produktval för laboratorieändamål
ALPHAGAZ 1 är utvecklat för analys från % till ppm

Fakta

Gas

ALPHAGAZ 1 NITROGEN

ALPHAGAZ (Specialgas)

N2 ≥ 99.999 %

N2

ALPHAGAZ är Air Liquides enkla och säkra produktval för laboratorieändamål
ALPHAGAZ 1 är utvecklat för analys från % till ppm

Fakta

Gas

ALPHAGAZ 1 OXYGEN

ALPHAGAZ (Specialgas)

O2 ≥ 99.995 %

O2

ALPHAGAZ är Air Liquides enkla och säkra produktval för laboratorieändamål
ALPHAGAZ 1 är utvecklat för analys från % till ppm

Fakta

Gas

ALPHAGAZ 2 ARGON

ALPHAGAZ (Specialgas)

Ar ≥ 99.9999 %

Ar

ALPHAGAZ är Air Liquides enkla och säkra produktval för laboratorieändamål
ALPHAGAZ 2 är utvecklat för analys från ppm till ppb

Fakta

Gas

ALPHAGAZ 2 HELIUM

ALPHAGAZ (Specialgas)

He ≥ 99.9999 %

He

ALPHAGAZ är Air Liquides enkla och säkra produktval för laboratorieändamål
ALPHAGAZ 2 är utvecklat för analys från ppm till ppb

 
Vänta......