Labb och analys

Tekniska landvinningar, mer avancerad produktion och inte minst skärpta miljökrav gör att kvalitetskraven inom forskning och industri ständigt ökar. Inom Air Liquide utvecklar vi därför kontinuerligt våra produkter och koncept för att möta dina behov av högrena gaser, gasblandningar, gasdistributionsmateriel, installationer och tjänster.

ALPHAGAZ, med fokus på dina resultat!

Många högrena gaser och gasblandningar används vid analyser av råvaror, jord, vatten, luft och rökgaser. Vi har lanserat ett produktprogram, ALPHAGAZTM, som gör det enklare för dig att säkerställa pålitliga och reproducerbara analyser. Det väsentliga i vårt arbete är att du som kund uppnår dina resultat. Därför finns det Alphagazprodukter framtagna för just din analys.

Högrena gaser och gasblandningar

Med ett hundratal rena gaser och ett mycket stort antal standardiserade och kundspecifika gasblandningar täcker Air Liquide in alla tänkbara användningsområden som finns för gaser och gasblandningar idag. Det stora utbudet öppnar dessutom en mängd möjligheter att skapa helt nya processer och användningsområden. Med modern teknik är det möjligt att tillverka gaser med en renhet upp till N70, vilket motsvarar 99,99999 procents renhet. Gasblandningarna kan, om så önskas, tillverkas med upp till 50 komponenter med halter från 50 procent ned till halter i miljondelar.

Fakta

Gas

ACETYLEN

STANDARD (Industri)

C2H2 ≥ 99.5 %

C2H2

Air Liquide producerar och levererar acetylen med högsta säkerhet i hela Europa i flaskor eller paket efter kundernas behov

Fakta

Gas

ALIGAL 1

ALIGAL (Livsmedel)

N2 ≥ 99.995 %

N2

ALIGAL är Air Liquides gaser för livsmedelsindustrin

Fakta

Gas

ALIGAL 12

ALIGAL (Livsmedel)

CO2 20% ±2 %

Rest N2

ALIGAL är Air Liquides gaser för livsmedelsindustrin

Fakta

Gas

ALIGAL 13

ALIGAL (Livsmedel)

CO2 30% ±3 %

Rest N2

ALIGAL är Air Liquides gaser för livsmedelsindustrin

Fakta

Gas

ALIGAL 15

ALIGAL (Livsmedel)

CO2 50% ±5 %

Rest N2

ALIGAL är Air Liquides gaser för livsmedelsindustrin

Fakta

Gas

ALIGAL 2

ALIGAL (Livsmedel)

CO2 ≥ 99.9 %

CO2

ALIGAL är Air Liquides gaser för livsmedelsindustrin

Fakta

Gas

ALIGAL 28

ALIGAL (Livsmedel)

CO2 20% ±2 %

Rest O2

ALIGAL är Air Liquides gaser för livsmedelsindustrin

Fakta

Gas

ALIGAL 3

ALIGAL (Livsmedel)

O2 ≥ 99.5 %

O2

ALIGAL är Air Liquides gaser för livsmedelsindustrin

Fakta

Gas

ALIGAL DRINK 1

ALIGAL (Livsmedel)

N2 ≥ 99.995 %

N2

ALIGAL är Air Liquides gaser för livsmedelsindustrin

 
Vänta......