Läkemedel 

Air Liquide erbjuder gaser och applikationer för läkemedelsindustrin. Från den inledande analysen med avancerade simuleringstjänster, projektering och installation till gasleveranser med leveransövervakning.

Förbättrad kvalitet och säkerhet

Inom läkemedelsindustrin är processerna komplicerade. Oavsett om det handlar om utvecklingsföretag inom läkemedel eller bioteknik, krävs produktiva helhetslösningar, specifika för varje enskild kund. 

PhargalisTM

PhargalisTM  är Air Liquides produktsortiment speciellt framtaget speciellt för den farmeceutiska industrin, där den  används som ett hjälpämne vid framställning av läkemedel. 
PhargalisTM  uppfyller kraven i den senaste utgåvan av farmacopén (Ph-EU,  Ph-EU för låg oxygenhalt (N2), USP-NF och JP-Ph.
Produkten är  producerad, kontrollerad och distribuerad i enlighet med god tillverkningssed (GMP) och god distributionssed (GDP) för farmacuetiska hjälpämnen. 
Produkten följer även riktlinjerna i The Joint IPEC-PQG Good Manufacturing and Good Distribution Practices Guides for Pharmaceutical Excipeints 2006.

Produktsortimentet innehåller Phargalis 1 (nitrogen), Phargalis 2 (koldioxid) och Phargalis 3 (oxygen).

Nedan exempel på användningsområden :

  • Phargalis 1(N2): beskyddande atmosfär, frystorkning, kryomalning, förpackning och inertering. 
  • Phargalis 2(CO2) : cellkultur, pH-kontroll
  • Phargalis 3 (O2) : fermenteringsprocesser

Fakta

Gas

ACETYLEN

STANDARD (Industri)

C2H2 ≥ 99.5 %

C2H2

Air Liquide producerar och levererar acetylen med högsta säkerhet i hela Europa i flaskor eller paket efter kundernas behov

Fakta

Gas

ALIGAL 1

ALIGAL (Livsmedel)

N2 ≥ 99.995 %

N2

ALIGAL är Air Liquides gaser för livsmedelsindustrin

Fakta

Gas

ALIGAL 12

ALIGAL (Livsmedel)

CO2 20% ±2 %

Rest N2

ALIGAL är Air Liquides gaser för livsmedelsindustrin

Fakta

Gas

ALIGAL 13

ALIGAL (Livsmedel)

CO2 30% ±3 %

Rest N2

ALIGAL är Air Liquides gaser för livsmedelsindustrin

Fakta

Gas

ALIGAL 15

ALIGAL (Livsmedel)

CO2 50% ±5 %

Rest N2

ALIGAL är Air Liquides gaser för livsmedelsindustrin

Fakta

Gas

ALIGAL 2

ALIGAL (Livsmedel)

CO2 ≥ 99.9 %

CO2

ALIGAL är Air Liquides gaser för livsmedelsindustrin

Fakta

Gas

ALIGAL 28

ALIGAL (Livsmedel)

CO2 20% ±2 %

Rest O2

ALIGAL är Air Liquides gaser för livsmedelsindustrin

Fakta

Gas

ALIGAL 3

ALIGAL (Livsmedel)

O2 ≥ 99.5 %

O2

ALIGAL är Air Liquides gaser för livsmedelsindustrin

Fakta

Gas

ALIGAL DRINK 1

ALIGAL (Livsmedel)

N2 ≥ 99.995 %

N2

ALIGAL är Air Liquides gaser för livsmedelsindustrin

 
Vänta......