Gas till livsmedel

De gaser som används mest inom livsmedelsindustrin är nitrogen och koldioxid. Dessa gaser finns naturligt i den luft vi andas. Halten av koldioxid i luften är ca 0,03% och nitrogen utgör den största delen av luften med ca 80%.

Hög och jämn kvalitet är ett absolut krav vid produktion av livsmedel och här spelar gastekniken från Air Liquide en central roll. Air Liquide erbjuder produktprogrammet Aligal – gaser speciellt anpassade för dagens krav inom livsmedelsproduktion med avseende på bl a spårbarhet och HACCP.

  • Genom att kyla eller snabbfrysa med hjälp av koldioxid eller flytande nitrogen kan tillväxten av skadliga organismer effektivt hållas i schack genom hela produktionen, från råvara till färdigpackad produkt.
  • Genom att förpacka livsmedel i en modifierad atmosfär kan kvaliteten bevaras och hållbarheten förbättras på ett naturligt sätt, hela vägen fram till konsumenten.
  • Inom bryggeriindustrin används stora mängder koldioxid för att karbonisera (kolsyra) olika drycker. 


Nitrogen och koldioxid används för att kyla eller frysa livsmedel i produktionen och för att hålla kylkedjan intakt under transporter.

Förpackning

Förpackning i modifierad gasatmosfär tillsammans med rätt förpackningsmaterial och obruten temperaturkedja ger idag många livsmedel förlängd hållbarhet. Rena gaser eller olika typer av blandningar kan rätt använda hämma såväl bakterietillväxt som andra kvalitetsförstörande processer.

Koldioxid

Koldioxid har hög löslighet i vatten, vilket gör att gasen löser sig i livsmedlets vattenfas. För vissa produkter som packas i 100% koldioxid, t ex hårdost, innebär det att förpackningen kan krympa ihop och nästan liknar en vakuumförpackning. Koldioxid har anti-bakteriell verkan. I gasblandningar bör halten koldioxid ligga över 20% för att bakterietillväxten skall begränsas.

Nitrogen

Nitrogen är inert, d v s gasen reagerar inte med andra material. Med nitrogen i förpackningen hindras olika oxidationsprocesser och tillväxten av aeroba (oxygenkrävande) bakterier minskas.

Oxygen

Oxygen används i princip endast för två olika livsmedelsprodukter: grönsaker och rött kött. För grönsaker används oxygen för att de skall fortsätta att ”andas” i förpackningen. En typisk gasblandning för grönsaker innehåller 5% oxygen, 5% koldioxid; resten är inert gas. För kött används oxygen för att köttet skall behålla sin röda färg. Kött som inte får tillräckligt med oxygen blir brunt. En typisk blandning för kött är 80% oxygen och 20% koldioxid.

Argon

Argon är liksom nitrogen inert. Det har visat sig att argon har vissa positiva egenskaper i jämförelse med nitrogen. Produkterna, t ex vin och sallad, får en förhöjd kvalitet när argon används i stället för nitrogen.

Förpackning i en ALIGAL-modifierad atmosfär

ALIGAL är en serie förpackningsgaser för livsmedelsproduktion som speciellt utvecklats för att bevara kvaliteten och färskheten hos livsmedel. Det finns en ALIGAL-lösning för varje livsmedel eller process som inkluderar gas, teknik och tjänster. Produktion och distribution av gaserna sker naturligtvis under noggrann kontroll.

En totallösning med ALIGAL kan ge dig som kund följande:

  • rekommendation om den ideala atmosfären och tillverkningsutrustningen för din produkt
  • råd om hur man använder utrustning, väljer förpackningsmaterial och hygien
  • utbildning för din personal att använda atmosfären

I följande uppställning visas vanliga användningsområden för olika förpackningsgaser inom ALIGAL TM- sortimentet.

Karbonisering och andra applikationer för drycker

Inom bryggeriindustrin används stora mängder koldioxid för att karbonisera (kolsyra) olika drycker. Koldioxiden används även till att spola tankar fria från luft. Nedan följer en kort beskrivning av Air Liquides viktigaste applikationer för drycker:

Kolsyrade drycker och öl

Koldioxid används för att kolsyra öl och andra drycker. Koldioxid har hög löslighet i vatten. Lösligheten är beroende av tryck och temperatur; ju högre tryck och lägre temperatur, desto högre löslighet. Vad som är speciellt viktigt för bryggeriindustrin är att kvaliteten på gasen är hög. Även små föroreningar i gasen kan påverka dryckernas smak. Air Liquide garanterar dig som kund en pålitlig leverans av högkvalitativ gas.

Kolsyrefria drycker

Nitrogen kan användas i många processer för att bevara kvaliteten på kolsyrefria drycker, som t ex fruktjuice eller mjölkdrycker. De kräver huvudsakligen deoxidering och inertering.

Drycker i restauranger och barer

Koldioxid och nitrogen används ofta i trycksystem för drycker som tappas från kran, t ex läskedrycker i snabbmatsrestauranger och fatöl i barer. Läs mer om Rembo (Ladda ner).

Vin

Air Liquide-koncernen har utvecklat specialutrustning och processer som respekterar vinframställningstraditioner och kvaliteten på den slutliga produkten.

Kylning, frysning och temperaturkontroll

Kylning eller frysning med gas innebär en snabb temperatursänkning hos produkten vilket borgar för hög produktkvalitet. Kylning/frysning kan ske satsvis i frysskåp eller kontinuerligt i frystunnlar. Den flytande gasen kan också tillsättas en befintlig utrustning, t ex olika blandare eller kvarnar.

Kylning av livsmedel

God kontroll över kylningen är det bästa sättet att garantera kvaliteten på livsmedelsprodukter under produktion och transport. Air Liquide har utvecklat utrustning för kylning och snabbfrysning som använder flytande nitrogen (-196°C) eller koldioxidsnö (-78°C). Dessa naturliga och miljövänliga produkter möjliggör mycket snabb kylning och snabbfrysning av livsmedel.

Snabbfrysning och kylning i frystunnlar

Frystunnlarna Zip Freeze och Himalaya klarar de flesta typer av livsmedel. De är kompakta, enkla att installera och underhålla. De ger en mycket flexibel livsmedelskylning och snabbfrysning på grund av att de arbetar inom ett brett temperaturområde (från +5°C till -130°C) och är enkla att justera.

Frystunneln Crust Flow V har utformats för att uppfylla specifika snabbfrysningskrav. Crust Flow V kan snabbfrysa små produkter styckevis, som t ex bacon i tärningar och riven ost. Crust Flow P kan göra bräckliga, mjuka eller klibbiga produkter hårda, som t ex glass.

Temperaturkontroll under krossning, knådning, hackning och andra processer

För att förhindra att livsmedelsprodukter värms upp under malning, hackning eller blandning kan Air Liquide erbjuda ett kylsystem med insprutning samt reglerutrustning på befintlig livsmedels-utrustning.

Kontrollerad temperatur under transport

Koldioxidsnö kan användas för att transportera färska eller snabbfrysta produkter utan att bryta kylkedjan. Carbofresh-systemet gör det möjligt att samtidigt transportera snabbfrysta produkter vid -18°C, färska produkter vid +4°C och andra produkter vid rumstemperatur, utan att det krävs ett komplicerat kylsystem.

Flytande nitrogen

Flytande nitrogen är en färglös vätska med en mycket låg kokpunkt, -196 °C. Gasen används i frysskåp och tunnlar. Gasen kan lätt sprayas via dysor eller munstycken och lämpar sig därför väl för punktvis kylning eller frysning i befintliga utrustningar som kvarnar eller vågar.

Flytande koldioxid

När flytande koldioxid expanderar mot atmosfärstryck övergår den i snö eller torris. Torrisen har en temperatur av –78 °C. Gasen används i frysskåp och i frystunnlar. Ett annat vanligt användnings-område för koldioxid är vid temperatursäkring under transporter. Koldioxiden sublimerar, d v s den övergår från fast form direkt till gasform, till skillnad från vanlig is som smälter, d v s övergår från fast till flytande form.

Fakta

Gas

ACETYLEN

STANDARD (Industri)

C2H2 ≥ 99.5 %

C2H2

Air Liquide producerar och levererar acetylen med högsta säkerhet i hela Europa i flaskor eller paket efter kundernas behov

Fakta

Gas

ALIGAL 1

ALIGAL (Livsmedel)

N2 ≥ 99.995 %

N2

ALIGAL är Air Liquides gaser för livsmedelsindustrin

Fakta

Gas

ALIGAL 12

ALIGAL (Livsmedel)

CO2 20% ±2 %

Rest N2

ALIGAL är Air Liquides gaser för livsmedelsindustrin

Fakta

Gas

ALIGAL 13

ALIGAL (Livsmedel)

CO2 30% ±3 %

Rest N2

ALIGAL är Air Liquides gaser för livsmedelsindustrin

Fakta

Gas

ALIGAL 15

ALIGAL (Livsmedel)

CO2 50% ±5 %

Rest N2

ALIGAL är Air Liquides gaser för livsmedelsindustrin

Fakta

Gas

ALIGAL 2

ALIGAL (Livsmedel)

CO2 ≥ 99.9 %

CO2

ALIGAL är Air Liquides gaser för livsmedelsindustrin

Fakta

Gas

ALIGAL 28

ALIGAL (Livsmedel)

CO2 20% ±2 %

Rest O2

ALIGAL är Air Liquides gaser för livsmedelsindustrin

Fakta

Gas

ALIGAL 3

ALIGAL (Livsmedel)

O2 ≥ 99.5 %

O2

ALIGAL är Air Liquides gaser för livsmedelsindustrin

Fakta

Gas

ALIGAL DRINK 1

ALIGAL (Livsmedel)

N2 ≥ 99.995 %

N2

ALIGAL är Air Liquides gaser för livsmedelsindustrin

 
Vänta......