Metallurgi och värmebehandling

Gas, teknik och tjänster för stål- och järnindustrin

Sedan det blev möjligt att producera oxygen på industriell väg i början av 1900-talet har Air Liquide arbetat i nära samarbete med metallurgisk industri, i synnerhet med företag inom stålproduktion. Stål- och järnindustrin har varit i konstant utveckling sedan dess, och stora förändringar har skett, bl a följande:

  • Snabbt ökande produktivitet
  • Stora tekniska innovationer
  • Nya metaller med nya egenskaper
  • Expanderande marknader
  • Ett ökat behov av att reducera förorenande emissioner
  • Ett allt större behov av att återvinna metaller

Dessa förändringar har skapat ett mycket stort behov av oxygen, hydrogen och andra gaser. Stålindustrin är en av de största konsumenterna av industrigaser.

Din partner när du behöver industrigaser

Air Liquide Gas AB ingår i en koncern som är världsledande när det gäller produktion av gaser för metallurgisk industri. Det innebär att vi kan erbjuda dig som kund en mängd olika tillverkningssätt för att möta de behov som finns inom detta verksamhetsområde – luftgasfabriker, membranteknik samt olika renheter på gaserna. Vi har sedan länge arbetat tillsammans med våra kunder inom denna typ av industri och kan erbjuda ett komplett program av gasapplikationer, teknisk support och tjänster. Syftet har alltid varit att förbättra effektiviteten i våra kunders processer och kvaliteten på produkterna, samtidigt som vi bidrar till att skydda miljön. Vi har inte bara utvecklat gasapplikationer inom alla marknadssegment; vi har även, med hjälp av gasproduktion på plats, kunnat reducera gaskostnaderna för dig som kund.

Pionjär inom innovationer

Air Liquide-koncernen bedriver forskning inom industrigasproduktion, distribution och applikationer för metallurgisk industri. 1960 utvecklade två av koncernens ingenjörer en ny lans för injicering av rent syre till smält metall. Denna nyhet ledde till många nya produktionsprocesser, och utvecklingen pågår hela tiden. Air Liquide har forskningscentra i Europa, USA och Japan som alla arbetar med industriella gasapplikationer. Denna kunskap och kompetens har vi som svenskt dotterbolag stor nytta av i vårt samarbete med dig som kund på den svenska marknaden.

Fakta

Gas

ACETYLEN

STANDARD (Industri)

C2H2 ≥ 99.5 %

C2H2

Air Liquide producerar och levererar acetylen med högsta säkerhet i hela Europa i flaskor eller paket efter kundernas behov

Fakta

Gas

ALIGAL 1

ALIGAL (Livsmedel)

N2 ≥ 99.995 %

N2

ALIGAL är Air Liquides gaser för livsmedelsindustrin

Fakta

Gas

ALIGAL 12

ALIGAL (Livsmedel)

CO2 20% ±2 %

Rest N2

ALIGAL är Air Liquides gaser för livsmedelsindustrin

Fakta

Gas

ALIGAL 13

ALIGAL (Livsmedel)

CO2 30% ±3 %

Rest N2

ALIGAL är Air Liquides gaser för livsmedelsindustrin

Fakta

Gas

ALIGAL 15

ALIGAL (Livsmedel)

CO2 50% ±5 %

Rest N2

ALIGAL är Air Liquides gaser för livsmedelsindustrin

Fakta

Gas

ALIGAL 2

ALIGAL (Livsmedel)

CO2 ≥ 99.9 %

CO2

ALIGAL är Air Liquides gaser för livsmedelsindustrin

Fakta

Gas

ALIGAL 28

ALIGAL (Livsmedel)

CO2 20% ±2 %

Rest O2

ALIGAL är Air Liquides gaser för livsmedelsindustrin

Fakta

Gas

ALIGAL 3

ALIGAL (Livsmedel)

O2 ≥ 99.5 %

O2

ALIGAL är Air Liquides gaser för livsmedelsindustrin

Fakta

Gas

ALIGAL DRINK 1

ALIGAL (Livsmedel)

N2 ≥ 99.995 %

N2

ALIGAL är Air Liquides gaser för livsmedelsindustrin

 
Vänta......