SYNTETISK LUFT FLASKA M20 |

SYNTETISK LUFT FLASKA M20 |

REF. I4520M20R2A001

Synth air

Gasemballage: Flaska
Storlek: M20
Tryck: 200 bar
Innehåll: 4 m³

Mer om SYNTETISK LUFT FLASKA M20 | REF. I4520M20R2A001

Air Liquide producerar och levererar syntetisk luft – torr och oljefri

Tryck

200 bar

Storlek

M20

Innehåll

4 m³

Molekylvikt

29 g/mol

Relativ densitet, gas

1 (luft=1)

Anslutning

G5/8, invändig höger, DIN13

Sammansättning (%-vol)

Synth air

Andra komponenter (ppm-v)

-

Lukt

Luktfri

Färg

färglös

  • safety

  • Personligt skydd: Inget extra skydd nödvändigt.

  • Risker: Innehåller gas under tryck; kan explodera vid upphettning.


  • transportation

  • Transportinformation: Komprimerade gaser

  • Officiell transportbenämning: Luft, komprimerad

  • UN-nummer: 1002

  • ADR/RID: 2

  • Klassificeringskod: 1A

  • ADR

SYNTETISK LUFT

Mer om SYNTETISK LUFT

Air Liquide producerar och levererar syntetisk luft – torr och oljefri