SYNTETISK LUFT

SYNTETISK LUFT

N2 + O2 20 % ±2%
Air Liquide producerar och levererar syntetisk luft – torr och oljefri
Som tryckluft, vid liten förbrukning ,eller då kompressor inte är tillgänglig Ej för iinandning
Filter

Mer om SYNTETISK LUFT