SYNTETISK LUFT

SYNTETISK LUFT

Synth air
Air Liquide producerar och levererar syntetisk luft – torr och oljefri
Som tryckluft, vid liten förbrukning
,eller då kompressor inte är tillgänglig
Ej för iinandning

Filtres

Mer om SYNTETISK LUFT

Air Liquide producerar och levererar syntetisk luft – torr och oljefri