Fakta

Gas

PHARGALIS 1 Flytande PHARGALIS 1

Flytande

N2 ≥ 99.5 %

N2

PHARGALIS är Air Liquides gaser för läkemedelsindustrin   Fly  

PHARGALIS 1

Flytande

N2 | N2 ≥ 99.5 %

  Fly  

ARTIKELNUMMER

I4120RG

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Läkemedelsindustri: skyddande atmosfär, frystorkning, kryomalning, förpackning, inertering

TRANSPORTINFORMATION

Komprimerad gas
Officiell transportbenämningKväve, komprimerad
UN-nummer1066
ADR/RIDKlass 2
Klassificeringskod 2 A
Kyld vätska
Officiell transportbenämningKväve, kyld, flytande
UN-nummer1977
ADR/RIDKlass 2
Klassificeringskod 3 A

GASDATA

Molekylvikt:28,01 g/mol

Relativ densitet, gas: 0,97 (luft=1)

Relativ densitet, flytande:

    Flytande fas: 0,8 (vatten=1)

CAS-nummer: 7727-37-9

EGENSKAPER

Risker: kan orsaka kvävning i höga koncentrationer
Explosionsområde: inte brännbar
Personligt skydd: sörj för tillräcklig ventilation

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Renhet (%-vol)
N2 ≥ 99.5 %
Andra komponenter (ppm-v)
H2O ≤ 67
O2 ≤ 5
CO ≤ 5
CO2 ≤ 300

ÖVERRENSSTÄMMELSE

Denna produkt överrensstämmer med den senaste utgåvan av farmakopén för nitrogen (Ph-EU, Ph-EU för låg oxygenhalt, USP-NF och JP-Ph).
Produkten är producerad, kontrollerad och distribuerad i enlighet med god tillverkningssed (GMP) och god distributionssed (GDP) för farmaceutiska hjälpämnen.
(Referens: The Joint IPEC-PQG Good Manufacturing and Good Distribution Practices Guides for Pharmaceutical Excipients 2006).

ANSVARSFRISKRIVNING

Informationen i detta Produktblad är av generell karaktär och tar sålunda inte hänsyn till specifika eller lokala förhållanden och skall inte heller uppfattas som rekommendationer. AIR LIQUIDE åtar sig därför inte i något fall ansvaret för innehållet i Produktbladet, för dess fullständighet, för användningen av informationen eller för konsekvenser av en sådan användning och lämnar inte heller garantier (direkta och indirekta) av något slag.

Ta en titt på våra utrustningar

Vänta......