PHARGALIS 2 FLASKA 35,7KG (GOI) |

PHARGALIS 2 FLASKA 35,7KG (GOI) |

REF. I5120L50R0A001

CO2 ≥ 99,5 %

Gasemballage: Flaska
Storlek: 50L
Tryck: < 99 bar
Innehåll: 37,50 kg

Mer om PHARGALIS 2 FLASKA 35,7KG (GOI) | REF. I5120L50R0A001

PHARGALIS är Air Liquides gaser för läkemedelsindustrin

Tryck

< 99 bar

Storlek

50L

Innehåll

37,50 kg

Molekylvikt

44.01 g/mol

Relativ densitet, gas

1,52 (luft=1)

Anslutning

W 21,8 x 1/14", utvändig höger, DIN 6

N° CAS

124-38-9

Andra komponenter (ppm-v)

H2O (5 bar) ≤ 67
CO ≤ 5
NO / NO2 ≤ 2
totalt svavel (S) ≤ 1
NH3 ≤ 25

Ytterligare information

Denna produkt överrensstämmer med den senaste utgåvan av farmakopén för Koldioxid (Ph-EU, USP-NF och JP-Ph).
Produkten är tillverkad, kontrollerad och distribuerad i enlighet med god tillverkningssed (GMP) och god distributionssed (GDP) för farmaceutiska hjälpämnen.
(Referens: The current Joint IPEC-PQG Good Manufacturing and Good Distribution Practices Guides for Pharmaceutical Excipients).

Lukt

Luktfri

Färg

färglös

 • safety

 • Personligt skydd: Sörj för tillräcklig ventilation.

 • Risker: Innehåller gas under tryck; kan explodera under effekt av värme. Asfyxiant i höga koncentrationer.

 • Explosionsområde: icke brandfarlig


 • transportation

 • Transportinformation: Flytande gaser

 • Officiell transportbenämning: Koldioxid

 • UN-nummer: 1013

 • ADR/RID: 2

 • Klassificeringskod: 2A

 • ADR

PHARGALIS™ 2

Mer om PHARGALIS™ 2

PHARGALIS är Air Liquides gaser för läkemedelsindustrin