OXYGEN PAKET H20*50L 200 BAR (GOI) |

OXYGEN PAKET H20*50L 200 BAR (GOI) |

REF. I1001H20R2A001

O2 ≥ 99,5 %

Gasemballage: Paket
Storlek: H20*50L
Tryck: 200 bar
Innehåll: 217,40 m³

Mer om OXYGEN PAKET H20*50L 200 BAR (GOI) | REF. I1001H20R2A001

Air Liquide framställer oxygen i hela Europa i leveransformer efter varje kunds specifika behov som flytande, gasformigt i gasflaska eller genom produktion på plats hos kunden

Tryck

200 bar

Storlek

H20*50L

Innehåll

217,40 m³

Molekylvikt

32 g/mol

Relativ densitet, gas
Relativ densitet, flytande

1,10 (luft=1)
1,10 (vatten=1)

Anslutning

W 21,8 x 1/14", utvändig höger, DIN 6
SMARTOP: W 21.8 x 1/14", utvändig höger, DIN 6
ALTOP: Snabbkoppling

N° CAS

7782-44-7

Andra komponenter (ppm-v)

H2O (5 bar) ≤ 200

Ytterligare information

Produkten uppfyller kraven i gällande standarder för skyddsgaser för svetsning och skärning med följande beteckningar: ISO 14175-O1

Lukt

Luktfri

Färg

färglös

 • safety

 • Personligt skydd: Undvik oxygenrik atmosfär (>21%).

 • Risker: Kan orsaka eller intensifiera eld; Oxiderande medel Innehåller kyld gas; kan orsaka kryogena brännskador eller skador.

 • Explosionsområde: kraftigt brandunderstödjande (våldsam reaktion); kan orsaka antändning av brännbara material


 • transportation

 • Transportinformation: Flaskor med komprimerad gas

 • Officiell transportbenämning: Oxygen, komprimerad

 • UN-nummer: 1072

 • ADR/RID: 2

 • Klassificeringskod: 1 O

 • ADR

OXYGEN

Mer om OXYGEN

Air Liquide framställer oxygen i hela Europa i leveransformer efter varje kunds specifika behov som flytande, gasformigt i gasflaska eller genom produktion på plats hos kunden