OXYGEN FLYTANDE |

OXYGEN FLYTANDE |

REF. I1100RG

O2 ≥ 99,5 %

Gasemballage: Flytande
Storlek: -

Mer om OXYGEN FLYTANDE | REF. I1100RG

Air Liquide framställer oxygen i hela Europa i leveransformer efter varje kunds specifika behov som flytande, gasformigt i gasflaska eller genom produktion på plats hos kunden

Storlek

-

Molekylvikt

32 g/mol

Relativ densitet, gas
Relativ densitet, flytande

1,10 (luft=1)
1,10 (vatten=1)

N° CAS

7782-44-7

Andra komponenter (ppm w/w)

H2O ≤ 200

Lukt

Luktfri

Färg

färglös, vit i fast form

 • safety

 • Personligt skydd: Undvik oxygenrik atmosfär (>21%).

 • Risker: Oxiderande; fryst flytande gas kan orsaka köldskador

 • Explosionsområde: kraftigt brandunderstödjande (våldsam reaktion); kan orsaka antändning av brännbara material


 • transportation

 • Transportinformation: Kylda gaser

 • Officiell transportbenämning: Oxygen, kyld, flytande

 • UN-nummer: 1073

 • ADR/RID: 2

 • Klassificeringskod: 3 O

 • ADR

OXYGEN FLYTANDE

Mer om OXYGEN FLYTANDE

Air Liquide framställer oxygen i hela Europa i leveransformer efter varje kunds specifika behov som flytande, gasformigt i gasflaska eller genom produktion på plats hos kunden