OXYGEN

OXYGEN

O2 ≥ 99,5 %
Air Liquide framställer oxygen i hela Europa i leveransformer efter varje kunds specifika behov som flytande, gasformigt i gasflaska eller genom produktion på plats hos kunden
Oxiderande gas Blekningsmedel Gasskärning, gassvetsning Kiseloxidering (halvledartillverkning)
Filter

Mer om OXYGEN