NOXAL 7 FLASKA 50L 200 BAR |

NOXAL 7 FLASKA 50L 200 BAR |

REF. I3310L50R2A001

Ar + H2 35 % ±2 %

Gasemballage: Flaska
Storlek: 50L
Tryck: 200 bar
Innehåll: 10,50 m³

Mer om NOXAL 7 FLASKA 50L 200 BAR | REF. I3310L50R2A001

NOXAL 7 – skärgas för plasmaskärning

Tryck

200 bar

Storlek

50L

Innehåll

10,50 m³

Molekylvikt

Mix

Relativ densitet, gas

Nästan som luft eller lättare

Anslutning

W 21,8 x 1/14", utvändig vänster, DIN 1

Sammansättning (%-vol)

Ar + H2 35 % ±2 %

Andra komponenter (ppm-v)

H2O (5 bar) ≤ 10
O2 ≤ 10

Ytterligare information

Produkten uppfyller kraven i gällande standarder för skyddsgaser för svetsning och skärning med följande beteckningar: ISO 14175-R2-ArH-35

Lukt

Luktfri

Färg

färglös

  • safety

  • Personligt skydd: Rök inte vid hantering av produkten, sörj för tillräcklig ventilation.

  • Risker: Extremt brandfarlig gas. Innehåller gas under tryck; kan explodera


  • transportation

  • Transportinformation: Komprimerade gaser

  • Officiell transportbenämning: Komprimerad gas, brännbar, N.O.S. (Hydrogen, Argon)

  • UN-nummer: 1954

  • ADR/RID: 2

  • Klassificeringskod: 1F

  • ADR

NOXAL™ 7

Mer om NOXAL™ 7

NOXAL 7 – skärgas för plasmaskärning