NOXAL 4 FLASKA L50 |

NOXAL 4 FLASKA L50 |

REF. I3280L50R2A001

Ar + H2 7 % ± 0,7 %

Gasemballage: Flaska
Storlek: L50
Tryck: 200 bar
Innehåll: 10,80 m³

Mer om NOXAL 4 FLASKA L50 | REF. I3280L50R2A001

NOXAL™ 4 - skyddsgas för bågsvetsning

Tryck

200 bar

Storlek

L50

Innehåll

10,80 m³

Relativ densitet, gas

Tyngre än luft

Anslutning

W 21,8 x 1/14", utvändig vänster, DIN 1

Sammansättning (%-vol)

Ar + H2 7 % ± 0,7 %

Andra komponenter (ppm-v)

H2O (5 bar) ≤ 40
O2 ≤ 20
N2 ≤ 50

Ytterligare information

Produkten uppfyller kraven i gällande standarder för skyddsgaser för svetsning och skärning med följande beteckningar: ISO 14175-R1-ArH-7

Lukt

Luktfri

Färg

färglös

  • safety

  • Personligt skydd: Rök inte vid hantering av produkten, sörj för tillräcklig ventilation.

  • Explosionsområde: mycket brandfarligt


  • transportation

  • Transportinformation: Flaskor med komprimerad gas

  • Officiell transportbenämning: Komprimerad gas, brännbar, N.O.S.

  • UN-nummer: 1954

  • ADR/RID: 2

  • Klassificeringskod: 1 F

  • ADR

NOXAL™ 4

Mer om NOXAL™ 4

NOXAL™ 4 - skyddsgas för bågsvetsning