Fakta

Gas

NITROGEN Flytande NITROGEN

Flytande

N2 ≥ 99.8 %

N2

Air Liquide framställer nitrogen i hela Europa i leveransformer efter varje kunds specifika behov: flytande, gasformigt i gasflaska eller genom produktion på plats hos kunden   Fly  

NITROGEN

Flytande

N2 | N2 ≥ 99.8 %

  Fly  

ARTIKELNUMMER

I4100RG

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Skyddsatmosfär (svetsning, värmebehandling, etc)
Inertering
Tryckprovning
Frysning (livsmedel, krympning etc)

TRANSPORTINFORMATION

Komprimerad gas
Officiell transportbenämningKväve, komprimerad
UN-nummer1066
ADR/RIDKlass 2
Klassificeringskod 1 A
Kyld vätska
Officiell transportbenämningKväve, kyld, flytande
UN-nummer1977
ADR/RIDKlass 2
Klassificeringskod 3 A

GASDATA

Molekylvikt:28,01 g/mol

Relativ densitet, gas: 0,97 (luft=1)

Relativ densitet, flytande:

    Flytande fas: 0,8 (vatten=1)

CAS-nummer: 7727-37-9

EGENSKAPER

Risker: kan orsaka kvävning i höga koncentrationer
Explosionsområde: inte brännbar
Personligt skydd: sörj för tillräcklig ventilation

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Renhet (%-vol)
N2 ≥ 99.8 %
Andra komponenter (ppm-v)
H2O ≤ 40
O2 ≤ 100

ÖVERRENSSTÄMMELSE

ANSVARSFRISKRIVNING

Informationen i detta Produktblad är av generell karaktär och tar sålunda inte hänsyn till specifika eller lokala förhållanden och skall inte heller uppfattas som rekommendationer. AIR LIQUIDE åtar sig därför inte i något fall ansvaret för innehållet i Produktbladet, för dess fullständighet, för användningen av informationen eller för konsekvenser av en sådan användning och lämnar inte heller garantier (direkta och indirekta) av något slag.

Ta en titt på våra utrustningar

Vänta......