NITROGEN PAKET V15*40L 200 BAR (GOI) |

NITROGEN PAKET V15*40L 200 BAR (GOI) |

REF. I4001V15Z2A001

N2 ≥ 99,8 %

Gasemballage: Paket
Storlek: V15*40L
Tryck: 200 bar
Innehåll: 116,50 m³

Mer om NITROGEN PAKET V15*40L 200 BAR (GOI) | REF. I4001V15Z2A001

Air Liquide framställer nitrogen i hela Europa i leveransformer efter varje kunds specifika behov: flytande, gasformigt i gasflaska eller genom produktion på plats hos kunden

Tryck

200 bar

Storlek

V15*40L

Innehåll

116,50 m³

Molekylvikt

28,01 g/mol

Relativ densitet, gas
Relativ densitet, flytande

0,97 (luft=1)
0,80 (vatten=1)

Anslutning

W 24,32 x 1/14", utvändig höger, DIN 10

N° CAS

7727-37-9

Andra komponenter (ppm-v)

H2O (5 bar) ≤ 40
O2 ≤ 100

Lukt

Luktfri

Färg

färglös

 • safety

 • Personligt skydd: Sörj för tillräcklig ventilation.

 • Risker: Kan orsaka kvävning i höga koncentrationer

 • Explosionsområde: icke brännbar


 • transportation

 • Transportinformation: Flaskor med komprimerad gas

 • Officiell transportbenämning: Nitrogen, komprimerad

 • UN-nummer: 1066

 • ADR/RID: 2

 • Klassificeringskod: 1A

 • ADR

NITROGEN

Mer om NITROGEN

Air Liquide framställer nitrogen i hela Europa i leveransformer efter varje kunds specifika behov: flytande, gasformigt i gasflaska eller genom produktion på plats hos kunden