LASAL P61

LASAL är Air Liquides gaser för laserapplikationer

Användningsområde

Lasrande gas i koldioxidlaser

Fakta

Gas

LASAL P61 L50 LASAL P61

L50

CO2 1.7% ±0.2 %, N2 23.4% ±1 %

Rest He

LASAL är Air Liquides gaser för laserapplikationer 200 BAR   L50   9,7 m³

 
Vänta......